Luyện thi tiếng Anh: IELTS và TOEIC

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ IELTS

  • Dành cho người học có định hướng dự thi chứng chỉ IELTS; phát triển kỹ năng làm bài thi IELTS và 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.
  • Mỗi lớp có số lượng học viên từ 10 – 18 học viên
  • Mỗi lớp học bao gồm 60 tiết (10 tuần x 3 buổi/tuần x 2 tiết/buổi
  • Sử dụng giáo trình Cambridge IELTS, ILETS Official Cambridge Test Practice và các tài liệu luyện thi uy tính, chất lượng cao.
Lớp Số tiết Số học viên
Pre-IELTS 60 tiết 10-15 hv/lớp
IELTS 4.0 60 tiết 10-18 hv/lớp
IELTS 5.5 60 tiết 10-18 hv/lớp
ILETS 6.0 60 tiết 10-18 hv/lớp

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ TOEIC

  • Dành cho người học có định hướng dự thi chứng chỉ TOEIC; phát triển kỹ năng làm bài thi TOEIC và 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.
  • Mỗi lớp có số lượng học viên từ 10 – 20 học viên
  • Mỗi lớp học bao gồm 60 tiết (10 tuần x 3 buổi/tuần x 2 tiết/buổi)
  • Sử dụng giáo trình và luyện thi uy tính, chất lượng cao và các tài liệu do Trung tâm FLCC biên soạn.
Lớp Số tiết Số học viên
TOEIC 200 60 tiết 15-25 hv/lớp
TOEIC 400 60 tiết 15-25 hv/lớp
TOEIC 500 60 tiết 15-25 hv/lớp

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172