Khoa Y – Slides

Đang cập nhật

Chọn môn học, sau đó chọn tên bài để tải slides

 

Các môn Giáo dục đại cương

Tin học đại cương

Empty section. Edit page to add content here.

A.

1.

Các môn cơ sở khối ngành

Thống kê Y - Sinh học

1. Đại cương Thống kê Y học

2. Kiểm định ý nghĩa thống kê

3. Quần thể – Mẫu và công thức tính cỡ mẫu

4. Sơ lược về phương pháp nghiên cứu

5. Thống kê mô tả

6. Thống kê so sánh

7. Các kiểm định thống kê thường sử dụng

8. Trình bày số liệu

Y tế công cộng

Dịch tễ học cơ bản

1. Đại cương dịch tễ học

2. Số đo sức khỏe và bệnh tật

3. Dịch tễ học quan sát

4. Dịch tễ học thực nghiệm

5. Sai số và nhiễu

6. Tính nguyên nhân trong dịch tễ học

7. Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm

8. Dịch tễ học các bệnh không lây truyền

9. Dịch tễ học lâm sàng

10. Điều tra và xử lý vụ dịch

A.

1.

 Lượt xem: 575

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172