Các môn Y tế công cộng

Đang cập nhật

Phương pháp nghiên cứu y học

1. Đại cương nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu y học

2. Chiến lược và thiết kế nghiên cứu

3. Nghiên cứu dịch tễ học mô tả

4. Nghiên cứu thực nghiêm

5. Phương pháp lẫy mẫu và cỡ mẫu

6. Sai số và nhiễu

7. Đo lương nguy cơ căn bản

8. Phân tích số liệu thống kê

9. Sự kết hợp và quan hệ nhân quả

10. Khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu y tế

Dịch tễ học cơ bản

1. Đại cương dịch tễ học

2. Số đo sức khỏe và bệnh tật

3. Dịch tễ học quan sát

4. Dịch tễ học thực nghiệm

5. Sai số và nhiễu

6. Tính nguyên nhân trong dịch tễ học

7. Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm

8. Dịch tễ học các bệnh không lây truyền

9. Dịch tễ học lâm sàng

10. Điều tra và xử lý vụ dịch

 Lượt xem: 249

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172