Quy trình HIU

TT Số hiệu Tên quy trình Ngày ban hành
1 QT.P.KĐCL-7 Đăng ký và chuẩn bị kiểm định cấp trường 22/05/2018
2 QT.P.KĐCL-01 Lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 24/02/2017
3 QT.P.KĐCL-6 Tự đánh giá cấp trường 22/05/2018
4 QT.HBU-02 Kiểm soát hồ sơ 10/03/2017
5 QT.HBU-03 Đánh giá nội bộ 10/03/2017

Quy định HIU

Đang cập nhật

Liên hệ

Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, TP. HCM
Họ và Tên Chức năng Email
Tô Minh Nhựt Phụ trách phòng nhuttm@hiu.vn
Nguyễn Đặng Xuân Trường Phụ trách công tác Kiểm định chất lượng, trang thông tin điện tử phòng đảm bảo chất lượng truongndx@hiu.vn
Nguyễn Ri Sing Phụ trách công tác Đảm bảo chất lượng bên trong, Khảo sát các bên liên quan singnr@hiu.vn
Phạm Thị Duyên Phụ trách công tác Giám sát hoạt động giảng dạy, thư ký duyenpt@hiu.vn
Trần Thị Lệ Trinh Phụ trách công tác Cải tiến sau đánh giá, công tác xếp hạng trường trinhttl@hiu.vn
 Lượt xem: 123

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172