Thông báo

Thông báo mở khóa đào tạo đánh giá chương trình đào tạo của tổ chức AUN

Từ ngày 03 - 06/12/2019, AUN-QA sẽ tổ chức khóa đào tạo triển khai đánh giá chương trình đào tạo,…

Tìm hiểu thêm

Thông báo tổ chức tập huấn tự đánh giá cơ sở giáo dục năm 2018

TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC Nhằm triển khai hiệu quả công tác tự đánh giá và công…

Tìm hiểu thêm

Tin tức

HIU họp rà soát công tác tự đánh giá Chương trình đào tạo (CTĐT)

HIU họp rà soát công tác tự đánh giá Chương trình đào tạo (CTĐT)

Ngày 27 tháng 8 năm 2020, Trường đại học quốc tế Hồng Bàng đã tiến hành họp rà soát công…

Tìm hiểu thêm
Tập huấn rà soát và điều chỉnh Chương trình Đào tạo phục vụ kiểm định chất lượng giáo dục

Tập huấn rà soát và điều chỉnh Chương trình Đào tạo phục vụ kiểm định chất lượng giáo dục

ĐHQT Hồng Bàng (HIU) tổ chức tập huấn “Rà soát và điều chỉnh Chương trình Đào tạo (CTĐT)” phục vụ…

Tìm hiểu thêm
Xây dựng chuẩn chương trình đào tạo bậc đại học theo chuẩn đầu ra và hội nhập quốc tế

Xây dựng chuẩn chương trình đào tạo bậc đại học theo chuẩn đầu ra và hội nhập quốc tế

Ngày 11/6, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Khung trình độ…

Tìm hiểu thêm
Hội thảo đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam

Hội thảo đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam

Ngày 25 tháng 10 năm 2019, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã cử 03 nhân sự tham gia buổi hội…

Tìm hiểu thêm

Liên hệ

Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, TP. HCM
Họ và Tên Chức năng Email
Tô Minh Nhựt Phụ trách phòng nhuttm@hiu.vn
Nguyễn Đặng Xuân Trường Phụ trách công tác Kiểm định chất lượng, trang thông tin điện tử phòng đảm bảo chất lượng truongndx@hiu.vn
Nguyễn Ri Sing Phụ trách công tác Đảm bảo chất lượng bên trong, Khảo sát các bên liên quan singnr@hiu.vn
Phạm Thị Duyên Phụ trách công tác Giám sát hoạt động giảng dạy, thư ký duyenpt@hiu.vn
Trần Thị Lệ Trinh Phụ trách công tác Cải tiến sau đánh giá, công tác xếp hạng trường trinhttl@hiu.vn
 Lượt xem: 160