Thông báo nhận bảo hiểm y tế sinh viên


Cập nhật lần cuối vào 20/01/2021

Nhà trường thông báo liên quan đến bảo hiểm y tế (BHYT) có giá trị như sau:

1. Nhận bảo hiểm y tế:

Đối tượng: Sinh viên đã nộp tiền và đăng ký bảo hiểm (có giá trị 1.1.2021 – 31.12.2021) liên hệ Phòng y tế để nhận BHYT tại 01 trong 02 địa chỉ sau:

  • Sinh viên thuộc các ngành ngoài khối sức khoẻ (KT-QL-L, KHXN&NNQT, KHGD, KT-CN) nhận tại tầng 2, cơ sở 215 Điện Biên Phủ (liên hệ CN. Kim Anh);
  • Sinh viên thuộc các ngành thuộc khối sức khoẻ (Dược, Điều dưỡng, RHM, VLTL-PHCN, Xét nghiệm y học, Y) nhận tại tầng G, cơ sở Đầm Sen (liên hệ YS. Duy Khương).

2. Thời gian chốt đăng ký (gia hạn) BHYT

  • Đăng ký (gia hạn) được chốt vào ngày 10 hàng tháng, sinh viên nhận BHYT vào tuần đầu tiên của tháng tiếp theo

3. Sinh viên được đề nghị bắt buộc tham gia BHYT theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP;

4. Đối với việc tham gia bảo hiểm tai nạn tuỳ theo nhu cầu của sinh viên. Tuy nhiên, nhà trường khuyến khích sinh viên tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm (BHYT, BHTN) để đảm bảo quyền lợi khi cần thiết.

Mọi chi tiết và thắc mắc, sinh viên liên hệ Phòng Y tế tại 01 trong 02 cơ sở của Nhà trường.
Email: tramyte@hiu.vn
– CN Kim Anh, số điện thoại: 0364929720
– YS Duy Khương, số điện thoại: 0868600087


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172