Ngành Quản lý giáo dục

Giới thiệu Ngành học

Chương trình Cử nhân Quản lý giáo dục được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng và đa dạng về giáo dục và quản lý giáo dục; đồng thời giúp người học mở rộng hiểu biết về giáo dục và các mô hình quản trị trong hệ thống giáo dục của thế giới. Qua đó người học có năng lực tư duy phản biện, nghiên cứu và phẩm chất thực hiện các nhiệm vụ quản lý; Có khả năng thích ứng và hội nhập để đáp ứng xu hướng phát triển và đổi mới giáo dục góp phần tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp phục vụ trong hệ thống giáo dục và quản lý giáo dục.

Điểm nổi bật của chương trình

  • Mô hình đào tạo tiên tiến giúp học viên nắm bắt xu hướng giáo dục của Việt Nam và thế giới nhằm hội nhập để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục.
  • Chương trình đào tạo người học có kiến thức liên ngành và ứng dụng kiến thức vào môi trường giáo dục.
  • Kinh nghiệm thực hành đa dạng, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo qua thực tế và được thực tập trong sự đa dạng các loại hình đào tạo.
  • Môi trường đào tạo và văn hóa học đường giúp người học phát triển toàn diện.
  • Đội ngũ giảng viên giầu kinh nghiệm, chuyên nghiệp, là những người đã và đang giữ những vai trò quản lý và lãnh đạo trong hệ thống giáo dục.

Kết quả học tập

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Quản lý giáo dục có đủ năng lực, phẩm chất:

·         Ứng dụng kiến thức nền tảng và liên ngành về triết học, văn hoá, chính trị, giáo dục, công nghệ thông tin, ngoại ngữ vào quá trình quản lý giáo dục.

·         Ứng dụng kiến thức chuyên sâu về hành chính giáo dục qua xử lý thông tin, phân loại, thống kê, quản lý hồ sơ, lưu trữ tư liệu, số liệu phục vụ công tác quản lý được chặt chẽ, chính xác, và phối hợp trong quản lý cách hiệu quả.

·         Phân tích và đánh giá thực trạng giáo dục để lập kế hoạch tư vấn và tuyển sinh; tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho người học và bồi dưỡng chuyên môn cho người dạy.

·         Xây dựng văn hóa học đường, thích nghi với sự thay đổi và hội nhập với môi trường đa văn hóa và liên nhân cách.

·         Kết nối các nguồn lực và kiến tạo môi trường cho các nguồn lực tham gia phát triển bản thân và tham gia vào các hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục hiệu quả.

  • Có năng lực làm chủ cảm xúc, làm việc độc lập và làm việc nhóm, chủ động, sáng tạo làm việc chuyên nghiệp và trách nhiệm.

Cơ hội nghề nghiệp - Vị trí việc làm

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Quản lý giáo dục đảm nhận các vị trí:

·         Chuyên viên hành chính giáo dục

·         Chuyên viên học vụ

·         Chuyên viên quản lý nhân sự

·         Chuyên viên quản lý khoa học và hợp tác quốc tế

·         Chuyên viên tuyển sinh và tư vấn học đường

·         Chuyên viên tài chính – cơ sở vật chất

·         Chuyên viên  tư vấn giáo dục

·         Giáo viên tham gia huấn luyện các lớp ngắn hạn

Nơi làm việc:

·         Các cơ sở giáo dục tư thục và công lập

·         Phòng/Sở giáo dục các địa phương, trường đại học, cao đằng.

·         Viện, trung tâm, tổ chức nghiên cứu và tư vấn về giáo dục trong và ngoài nước.

Liên hệ

Ban Chủ nhiệm Viện


Viện trưởng
TS. Đỗ Mạnh Cường
Email: cuongdm@hiu.vn


Trưởng Bộ môn GDMN
PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Anh
Email: anhntk2@hiu.vn


Trưởng Bộ môn GDTC
PGS. TS. Lương Thị Ánh Ngọc
Email: ngoclta@hiu.vn


Câu hỏi về chương trình và tuyển sinh, xin liên hệ:

Admin Office
Phòng 8.7, Tầng 8
028-7308-3456 (nội bộ: 3419/3720)
Email: vienkhoahocgiaoduc@hiu.vn

Câu hỏi liên quan đến học bổng, vui lòng liên hệ:

ThS. Phạm Thị Bích Hà
Phòng 8.1, Tầng 8
Email: haptb@hiu.vn

Viện Khoa học Giáo dục & Đào tạo Giáo viên
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Số 215 Điện Biên Phủ , P.15, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh