Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Thông tin chung

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Tên chương trình : Quản trị kinh doanh
Trình độ đào tạo : Cao học
Ngành đào tạo : Quản trị kinh doanh
Mã ngành : 8340101
Loại hình đào tạo : Chính quy
Thời gian đào tạo : 1,5 Năm
Khối lượng kiến thức toàn khoá: 60 tín chỉ

Mục tiêu Đào tạo

Mục tiêu chung

Mục tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh là đào tạo học viên:
Có kỹ năng thực hành ở mức độ thành thạo để tổ chức, điều hành và quản lý các lĩnh vực quản trị trong môi trường kinh doanh hội nhập quốc tế.
Phát triển kiến thức và những kỹ năng cần có để trở thành một nhà quản trị năng động và thành đạt trong môi trường kinh doanh cạnh tranh, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và có trách nhiệm đối với xã hội.
Có thể trở thành các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, chuyên viên cớ trình độ cao, làm việc ở các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu, tổ chức, doanh nghiệp trong mọi thành phần kinh tế.

Chuẩn đầu ra

Chương trình đào tạo được thiết kế hướng đến việc đào tạo, trang bị cho học viên các nhóm kiến thức, kỹ năng, thái độ, trình độ ngoại ngữ như sau:
Kiến thức
– Cung cấp các kiến thức để học viên có thể xây dựng các chiến lược kinh doanh, ngắn hạn, trung và dài hạn, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của các tập đoàn, doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh tế.
– Trang bị mới theo hướng chuyên sâu cho học viên một lượng kiến thức chuyên ngành cần thiết, đặc biệt kiến thức chuyên ngành quản trị kinh doanh. Trong đó dành một thời lượng hợp lý để học viên giải quyết những bài tập tình huống và các vấn đề thực tiễn của các doanh nghiệp.
– Có khả năng giải quyết các tình huống giả định trong môi trường kinh doanh cạnh tranh.
Kỹ năng
– Nâng cao kỹ năng phân tích, tổng hợp và thẩm định, đánh giá của học viên về các vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là trong môi trường kinh doanh quốc tế trong giai đoạn hội nhập kinh tế.
– Phát triển kỹ năng nghiên cứu độc lập của học viên đối với các vấn đề kinh doanh và quản lý đồng thời nâng cao kỹ năng ứng dụng, để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
– Trang bị kỹ năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ chuyên ngành và phương pháp tra cứu thư viện điện tử phục vụ việc học tập và nghiên cứu.
– Trình độ ngoại ngữ: đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Về thái độ
– CTĐT hướng đến việc giáo dục cho học viên có thái độ làm việc đúng mực, có phẩm chất tốt, coi trọng đạo đức nghề nghiệp, quan tâm đến lợi ích cộng đồng, trong đó có lợi ích chính đáng của cá nhân.
– Có phẩm chất chính trị vững vàng, nắm vững những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà Nước, hình thành một thái độ tốt đối với cộng đồng, biết yêu các giá trị của cuộc sống, yêu tổ quốc; có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc và cuộc sống; hình thành đạo đức nghề nghiệp.
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
– Trở thành các chuyên gia cao cấp công tác ở các cơ quan quản lý Nhà nước, các các công ty, tập đoàn kinh doanh trong và ngoài nước.
– Trở thành chuyên gia nghiên cứu, hoạch định chính sách và chiến lược kinh doanh quốc tế ở các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước và tham gia lập dự án, thẩm định các dự án kinh doanh quốc tế của các tổ chức kinh tế quốc tế.
– Có thể tiếp tục nghiên cứu để giảng dạy chuyên sâu về quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh quốc tế ở bậc đại học.
– Tiếp tục tham gia đào tạo ở bậc tiến sĩ ở trong và ngoài nước về chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Đối tượng Tuyển sinh

– Theo quy định tại điều 5 Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ ban hành kèm theo  Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ GD&ĐT

Điều kiện dự thi

– Tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, nhà hàng; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Kinh doanh thương mại.

– Đã tốt nghiệp đại học các ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi, bao gồm các chuyên ngành, ngành sau: Tài chính-Ngân hàng; Kế toán; Chính sách công; Quản lý công; Quản trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị văn phòng; Quản lý kinh tế; Quản lý khoa học và công nghệ; Quản lý công nghiệp; Quản lý năng lượng và các ngành khác…  và đã học bổ sung kiến thức các môn học chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Về thâm niên công tác chuyên môn:  Người có bằng tốt nghiệp đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành dự thi được dự thi ngay trong năm tốt nghiệp. Người có bằng tốt nghiệp ngành gần phải có 1 (một) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi. Người có bằng tốt nghiệp ngành khác đăng ký dự thi vào ngành Quản trị kinh doanh phải có 2 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi.

–   Lý lịch:  rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật, án hình sự.

–   Có đủ sức khoẻ để học tập.

–   Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

Chương trình bổ sung kiến thức

Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần hoặc ngành khác đăng ký dự thi vào ngành Quản trị kinh doanh phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

  1. Kinh tế vi mô
  2. Marketing căn bản

Nội dung chương trình

Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ GD&ĐT

Liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học

– Điện thoại: 028.7308.3456 (ext: 3440) – 0932 580 939
– Email: postgraduate@hiu.vn
– Website: https://hiu.vn/gioi-thieu/cac-khoa-va-phong/phong/phong-quan-ly-dao-tao-sau-dai-hoc/

Đăng ký Tư vấn Tuyển Sinh