Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Luật kinh doanh

Thông tin chung

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Tên chương trình: Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Luật kinh doanh
Trình độ đào tạo: Cao học
Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Luật kinh doanh
Mã ngành: 8340101
Loại hình đào tạo: Chính quy

Mục tiêu Đào tạo

Mục tiêu chung

– Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Luật kinh doanh đào tạo học viên đạt được các mục tiêu sau đây:
– Có kỹ năng thực hành ở mức độ thành thạo để tổ chức, điều hành và quản lý các lĩnh vực quản trị trong môi trường kinh doanh hội nhập quốc tế. Nắm vững pháp luật áp dụng cho hoạt động kinh doanh.
– Phát triển kiến thức và những kỹ năng cần có để trở thành một nhà quản trị năng động và thành đạt trong môi trường kinh doanh cạnh tranh, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và có trách nhiệm đối với xã hội.
– Có thể trở thành các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, chuyên viên cớ trình độ cao, làm việc ở các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu, tổ chức, doanh nghiệp trong mọi thành phần kinh tế.

Chuẩn đầu ra

Chương trình đào tạo (CTĐT) được thiết kế hướng đến việc đào tạo, trang bị cho học viên các nhóm kiến thức, kỹ năng, thái độ, trình độ ngoại ngữ như sau:

a) Kiến thức

–  Trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về pháp luật áp dụng trong hoạt động kinh doanh. Trong đó dành một thời lượng hợp lý để học viên giải quyết những bài tập tình huống và các vấn đề thực tiễn của các doanh nghiệp.
– Có khả năng giải quyết các tình huống pháp lý trong hoạt động kinh doanh .
– Cung cấp các kiến thức để học viên có thể xây dựng các chiến lược kinh doanh, ngắn hạn, trung và dài hạn, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của các tập đoàn, doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh tế.

b) Kỹ năng

– Nâng cao kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá của học viên về các vấn đề thuộc lĩnh vực áp dụng pháp luật trong kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là trong môi trường kinh doanh hội nhập kinh tế.
– Phát triển kỹ năng nghiên cứu độc lập của học viên đối với các vấn đề kinh doanh và quản lý đồng thời nâng cao kỹ năng ứng dụng, để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
– Trang bị kỹ năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ chuyên ngành và phương pháp tra cứu thư viện điện tử phục vụ việc học tập và nghiên cứu.
Trình độ ngoại ngữ: Đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

c) Thái độ

– Chương trình đào tạo hướng đến việc giáo dục cho học viên có thái độ tuân thủ pháp luật, có phẩm chất tốt, đạo đức nghề nghiệp, quan tâm đến lợi ích cộng đồng.
–  Có phẩm chất chính trị vững vàng, nắm vững những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước, hình thành một thái độ tốt đối với cộng đồng, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, tuân thủ pháp luật trong kinh doanh.

d) Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

– Trở thành các chuyên gia cao cấp công tác ở các cơ quan quản lý Nhà nước, các các công ty, tập đoàn kinh doanh trong và ngoài nước.
– Trở thành chuyên gia nghiên cứu, hoạch định chính sách và chiến lược kinh doanh quốc tế ở các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước và tham gia lập dự án, thẩm định các dự án kinh doanh quốc tế của các tổ chức kinh tế quốc tế.
– Có thể tiếp tục nghiên cứu để giảng dạy chuyên sâu về luật kinh doanh, quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh quốc tế ở bậc đại học.
– Tiếp tục học nâng cao ở trình độ sau đại học trong và ngoài nước về chuyên ngành Luật kinh doanh và quản trị kinh doanh

Đối tượng Tuyển sinh

Theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều kiện dự thi

– Người đã tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với ngành quản trị kinh doanh – chuyên ngành luật kinh doanh như: Cử nhân quản trị kinh doanh; Cử nhân luật hoặc các ngành: Tài chính-Ngân hàng; Kinh tế; Chính sách công; Quản lý công; Quản trị nhân lực; Quản trị văn phòng; Quản lý kinh tế; và các ngành khác…  và đã học bổ sung kiến thức các môn học theo Chương trình quản trị kinh doanh – chuyên ngành Luật kinh doanh.

 Người có bằng tốt nghiệp đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành dự thi được dự thi ngay trong năm tốt nghiệp. Người có bằng tốt nghiệp ngành gần phải có 1 (một) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi. Người có bằng tốt nghiệp ngành khác đăng ký dự thi vào ngành Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Luật kinh doanh phải có 2 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi.

–   Lý lịch rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật, án hình sự. Có đủ sức khoẻ để học tập. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

Chương trình bổ sung kiến thức

Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần hoặc ngành khác đăng ký dự thi Thạc sỹ Quản trị kinh doanh  chuyên ngành Luật kinh doanh phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi, bao gồm các môn:

  1. Luật hiến pháp
  2. Luật dân sự và tố tụng dân sự

Nội dung chương trình

STT Mã môn học Tên môn học Số

tín chỉ

Ghi

chú

Kiến thức chung 12
1 Triết học 4(4,0,8)
2 Tiếng Anh 1 4(4,0,8)
3 Tiếng Anh 2 4(4,0,8)
Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
Kiến thức cơ sở và chuyên ngành bắt buộc 17
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh 3(3,0,6)
2  Phương pháp định lượng trong kinh tế 3(3,0,6)
3 Kinh tế phát triển 3(3,0,6)
4 Quản trị nhân sự 3(3,0,6)
5 Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh 3(3,0,6)
6 Chuyên đề: Hướng dẫn xây dựng đề cương và luận văn 2 (2,0,4)
Kiến thức chuyên ngành tự chọn (chọn 6 trong 10 môn) 18
1  Quản trị kinh doanh quốc tế 3(3,0,6)
2  Quản trị marketing 3(3,0,6)
3  Quản trị thương hiệu 3(3,0,6)
4  Pháp luật về công ty 3(3,0,6)
5  Pháp luật đất đai, kinh doanh bất động sản 3(3,0,6)
6  Pháp luật cạnh tranh 3(3,0,6)
7  Pháp luật về chứng khoán 3(3,0,6)
8  Pháp luật thương mại quốc tế 3(3,0,6)
9  Quyền con người trong kinh doanh 3(3,0,6)
10  Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh 3(3,0,6)
Luận văn tốt nghiệp 13
1 Luận văn thạc sĩ 13(13,0,26)
TỔNG CỘNG 60

Thời gian đào tạo:  1,5 năm = 03 học kỳ
Khối lượng kiến thức toàn khoá: 60 tín chỉ

Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014.

Liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học

– Điện thoại: 028.7308.3456 (ext: 3440) – 0932 580 939
– Email: saudaihoc@hiu.vn
– Website: https://hiu.vn/gioi-thieu/cac-khoa-va-phong/phong/phong-quan-ly-dao-tao-sau-dai-hoc/

Đăng ký Tư vấn Tuyển Sinh