Thạc sĩ Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng

Thông tin chung

Mục tiêu Đào tạo

Empty section. Edit page to add content here.

Đối tượng Tuyển sinh

Empty section. Edit page to add content here.

Nội dung chương trình

Liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học

– Điện thoại: 028.7308.3456 (ext: 3440) – 0932 580 939
– Email: saudaihoc@hiu.vn
– Website: https://hiu.vn/gioi-thieu/cac-khoa-va-phong/phong/phong-quan-ly-dao-tao-sau-dai-hoc/

Đăng ký Tư vấn Tuyển Sinh