Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng

Thông tin chung

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Tên chương trình : Tài chính – Ngân hàng
Trình độ đào tạo : Cao học
Ngành đào tạo : Tài Chính – Ngân Hàng
Mã ngành : 8340201
Loại hình đào tạo : Chính quy
Thời gian đào tạo: 1,5 Năm
Khối lượng kiến thức toàn khoá: 60 tín chỉ

Mục tiêu Đào tạo

Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo (CTĐT) được thiết kế nhằm đào tạo Thạc sỹ ngành Tài chính – Ngân hàng. Học xong chương trình này, học viên có kiến thức chuyên môn sâu về ngành Tài chính- Ngân hàng, có phẩm chất chính trị tốt, có khả năng ngoại ngữ thành thạo và có kỹ năng phù hợp để đảm nhiệm vị trí chuyên viên tài chính, ngân hàng cao cấp ở các cơ quan quản lý Nhà nước, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp phi tài chính.

Chuẩn đầu ra

Chương trình đào tạo được thiết kế hướng đến việc đào tạo, trang bị cho học viên các nhóm kiến thức, kỹ năng, thái độ, trình độ ngoại ngữ như sau:

a) Kiến thức

– Trang bị mới theo hướng chuyên sâu cho học viên các kiến thức chuyên ngành tài chính – ngân hàng.

– Cung cấp cho học viên các kiến thức để hoạch định chính sách và chiến lược tài chính, ngân hàng ở các viện nghiên cứu, hệ thống ngân hàng, các cơ quan quản lý Nhà nước. Tham gia lập và thẩm định các dư án tài chính của các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

– Cung cấp các kiến thức để học viên có thể xây dựng các chiến lược kinh doanh, ngắn hạn, trung và dài  hạn, trực  tiếp  quản lý, điều  hành hoạt động tài chính

của các tập đoàn, doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh tế.

– Trang bị các kiến thức đáp ứng những yêu cầu và tiêu chuẩn đào tạo của chương trình đào tạo chứng chỉ hành nghề Ngân hàng viên chuyên nghiệp (CIB).

b) Kỹ năng

– Nâng cao kỹ năng phân tích, tổng hợp và thẩm định, đánh giá của học viên về các vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đặc biệt là trong môi trường kinh doanh quốc tế trong giai đoạn hội nhập kinh tế.

– Phát triển kỷ năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo của học viên đối với các vấn đề về tài chính, ngân hàng, đồng thời nâng cao kỹ năng ứng dụng để giải quyết các vấn đề thực tiễn về tài chính, ngân hàng của các ngân hàng, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

– Trang bị kỹ năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ chuyên ngành và các phương tiện điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh.

c) Thái độ

CTĐT hướng đến việc giáo dục cho học viên có thái độ làm việc đúng mực, có phẩm chất tốt, coi trọng đạo đức nghề nghiệp, quan tâm đến lợi ích cộng đồng, trong đó có lợi ích chính đáng của cá nhân.

Về trình độ ngoại ngữ: Học viên tốt nghiệp có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh để nghiên cứu và học lên bậc Tiến sỹ hoặc sử dụng tiếng Anh thành thạo trong công việc hàng ngày của một chuyên viên tài chính – ngân hàng.

Về trình độ tin học: Học viên tốt nghiệp có đủ trình độ tin học để xử lý các công việc hàng ngày, sử dụng được các phần mềm chuyên dụng như Eview, SPSS và đủ trình độ tin học để tham gia các khóa huấn luyện các phần mềm chuyên dụng của ngân hàng thương mại.

d) Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

– Trở thành các chuyên viên tài chính, ngân hàng cao cấp công tác ở các cơ quan quản lý Nhà nước, các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, các công ty, tập đoàn kinh doanh trong và ngoài nước.

– Giảng dạy chuyên sâu về tài chính, ngân hàng ở bậc Đại học tại các trường trong và ngoài nước.

e) Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

– Tiếp tục học các chứng chỉ kế toán công chứng (ACCA) và chứng chỉ hành nghề chuyên viên phân tích Tài chính chuyên nghiệp (CFA).

– Tiếp tục nghiên cứu, học tập lên bậc tiến sĩ trong và ngoài nước lĩnh vực tài chính – ngân hàng hoặc quản trị kinh doanh.

Đối tượng Tuyển sinh

Công dân Việt Nam đã có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành hoặc phù hợp hoặc bằng tốt nghiệp đại học chính quy các ngành gần với ngành Tài chính-ngân hàng như: Quản trị kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Quản lý kinh tế…Theo quy định tại điều 5 Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ ban hành kèm theo  Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ GD&ĐT
Người tốt nghiệp ngành khác dự thi vào ngành Tài chính-Ngân hàng phải có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi và phải học bổ sung kiến thức các môn học sau trước khi dự thi:
2. Kinh tế vi mô
5. Phân tích báo cáo tài chính

Nội dung chương trình

Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ GD&ĐT

Liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học

– Điện thoại: 028.7308.3456 (ext: 3440) – 0932 580 939
– Email: saudaihoc@hiu.vn
– Website: https://hiu.vn/gioi-thieu/cac-khoa-va-phong/phong/phong-quan-ly-dao-tao-sau-dai-hoc/

Đăng ký Tư vấn Tuyển Sinh