Chương trình đào tạo chuyên khoa cấp 1 ngành Xét nghiệm Y học

Mục tiêu chung

Đào tạo cán bộ kỹ thuật y học có trình độ chuyên khoa cấp I ngành Xét nghiệm y học, có đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở cần thiết, kiến thức chuyên ngành vững chắc và kỹ năng thành thạo về các kỹ thuật xét nghiệm thường quy và một số kỹ thuật xét nghiệm nâng cao, có khả năng tự học vươn lên để đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân..

Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức

Trình bày và áp dụng được:

 • Các kiến thức về Huyết học-Truyền máu, Hóa sinh, Vi sinh, Ký sinh trùng, Sinh học phân tử và Giải phẫu bệnh áp dụng trong xét nghiệm lâm sàng.
 • Nguyên tắc của các kỹ thuật xét nghiệm thường quy và một số kỹ thuật xét nghiệm nâng cao thuộc các chuyên ngành Huyết học-Truyền máu, Hóa sinh, Vi sinh, Ký sinh trùng, Sinh học phân tử và Giải phẫu bệnh.
 • Ý nghĩa lâm sàng của các xét nghiệm được vận dụng trong chỉ định và biện luận kết quả xét nghiệm.
 • Các nguyên tắc tổ chức, quản lý phòng xét nghiệm thuộc tuyến tỉnh.
 • Các biện pháp bảo đảm chất lượng, phương pháp kiểm tra chất lượng và đảm bảo an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học.

     Về kỹ năng

 • Sử dụng được các máy xét nghiệm và thực hiện thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm thường quy và một số xét nghiệm nâng cao thuộc các chuyên ngành Huyết học-Truyền máu, Hóa sinh; Vi sinh-Ký sinh trùng; Giải phẫu bệnh và Sinh học phân tử.
 • Tổ chức và quản lý được một Khoa Xét nghiệm lâm sang chung gồm các chuyên ngành: Huyết học-Truyền máu/Hóa sinh; Vi sinh-Ký sinh trùng; Giải phẫu bệnh và Sinh học phân tử thuộc các bệnh viện tuyến tỉnh.
 • Tham gia quá trình đào tạo cho Cử nhân Kỹ thuật y học, sinh viên các trường Đại học y, Trung cấp y, Cao đẳng y.
 • Tham gia được các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực xét nghiệm y học và lâm sàng có liên quan.

     Về thái độ

 • Rèn luyện thái độ nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác và trung thực trong làm xét nghiệm.
 • Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
 • Khiêm tốn học tập vươn lên.
 • Hết lòng phục vụ người bệnh.

Chuẩn đầu ra

Sau khi kết thúc khoá học học viên có khả năng:

 • Thực hiện thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm thông thường và một số kỹ thuật chuyên sâu; ứng dụng những kỹ thuật mới trong hoạt động chuyên ngành. Vận dụng được các kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, y học lâm sàng trong phân tích, biện luận kết quả xét nghiệm.
 • Tổ chức, xây dựng quy trình và triển khai được các xét nghiệm cần thiết phù hợp với cơ sở khám chữa bệnh.
 • Thực hiện, kiểm tra và giám sát được các quy chế vô khuẩn, quy định về sử dụng hoá chất, sinh phẩm chuyên dụng và an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.
 • Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của phương pháp, kỹ thuật xét nghiệm.
 • Thực hiện và giám sát được các biện pháp đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng xét nghiệm.
 • Tổ chức, quản lý, lập kế hoạch bảo đảm chất lượng và điều hành hiệu quả một phòng xét nghiệm lâm sàng thuộc tuyến tỉnh.
 • Giao tiếp thông thường và đoc được các tài liệu chuyên ngành xét nghiệm bằng tiếng Anh.
 • Chủ trì được đề tài NCKH cấp cơ sở và tham gia được các đề tài cấp cao hơn thuộc chuyên ngành xét nghiệm hoặc chuyên ngành liên quan.
 • Tuân thủ các nguyên tắc về đạo đức nghề nghiệp: Nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác và trung thực trong làm xét nghiệm. Tôn trọng, cảm thông, tránh gây tổn hại và bảo mật thông tin cho người bệnh.
 • Cập nhật, phát triển kiến thức, kỹ năng chuyên môn cũng như rèn luyện phẩm chất người cử nhân xét nghiệm trong quá trình hành nghề của mình.

Khung chương trình tổng quát

 • Thời gian đào tạo: 2 năm
 • Tổng số tín chỉ: 100 tín chỉ
 • 01 tín chỉ (TC) : Tương ứng 15 tiết lý thuyết, 30 tiết thực hành .
 • Các tiết học thực hành thiết kế trong chương trình này đã được quy đổi tương ứng với 01 tiết lý thuyết.

Nội dung chương trình đào tạo

A. Các môn học chung

B. Các môn cơ sở và hỗ trợ

C. Các môn chuyên ngành

Liên hệ Phòng Đào tạo Sau Đại học

– Điện thoại: 028.7308.3456 (ext: 3440) – 0932 580 939
– Email: saudaihoc@hiu.vn
– Website: https://hiu.vn/gioi-thieu/cac-khoa-va-phong/phong/phong-quan-ly-dao-tao-sau-dai-hoc/

Đăng ký Tư vấn Tuyển Sinh