Nhập học tại HIU

Trang thông tin này dành cho các học sinh đang chuẩn bị tốt nghiệp từ một trường THPT trong nước, và các học sinh với bằng cấp quốc tế đang dự định theo học toàn thời gian tại HIU.
Nếu bạn đang học tập tại một trường đại học Việt Nam và mong muốn chuyển đổi chương trình học sang HIU, xin vui lòng liên hệ Bộ phận Tuyển sinh để tìm hiểu khả năng chuyển đổi tín chỉ qua chương trình học mới tại HIU.

Chọn ngành học

Kiểm tra điều kiện

Chuẩn bị hồ sơ

Nộp hồ sơ

Quy trình nhập học tại HIU

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172