Hướng Dẫn Đăng Nhập Hệ Thống E-Learning


Cập nhật lần cuối vào 19/06/2023


Bước 4: Chọn vào biểu tượng kính lúp. Dán mã lớp học phần vào

Lưu ý: Mã lớp học phần lấy trong phần thời khoá biểu trên cổng thông tin (portal.hiu.vn)


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172