HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ, HUỶ, CHUYỂN NHÓM MÔN HỌC TRỰC TUYẾN (THEO KẾ HOẠCH VÀ NGOÀI KẾ HOẠCH)


Cập nhật lần cuối vào 24/01/2022

Các bạn vào link sau để xem hướng dẫn: https://portal.hiu.vn/News/Detail/4494/Huong-dan-dang-ky–huy–chuyen-nhom-mon-hoc-truc-tuyen–theo-ke-hoach-va-ngoai-ke-hoach-


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172