đào tạo

Phân công nhiệm vụ chi tiết – khoa Xét Nghiệm Y học

1.Trưởng khoa Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về toàn bộ công tác của khoa. 1. 1. Công tác tuyển sinh Lập chỉ tiêu, Tổ chức ôn thi, ra Read More…

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172