HIU AI Trí tuệ nhân tạo

HAI 2020 Cuộc thi “Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) TP. HCM 2020″

Với mong muốn tạo ra sân chơi trí tuệ nhân tạo để kết nối, phát triển nguồn nhân lực AI, khuyến khích phong trào làm AI ở Việt Nam mạnh Read More…

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172