HIU portal

Tra cứu hóa đơn điện tử trên cổng thông tin Portal

Nhằm tạo điều kiện để sinh viên thông tin và tra cứu các hóa đơn học phí, biên nhận lệ phí và những đối chiếu khi cần thiết. Nhà trường Read More…

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172