lop_tim_hieu_Doan_truc_tuyen

Thông báo kết quả lớp trực tuyến”Tìm hiểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” – Đợt 26/3

Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo kết quả lớp trực tuyến “Tìm hiểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” – Đợt 26/3/2020. Cụ thể như sau 1.Về số lượng sinh […]

Lớp trực tuyến “Tìm hiểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” – Trường ĐHQT Hồng Bàng

Công tác phát triển Đoàn viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ sở Đoàn, nhằm đảm bảo lực lượng kế thừa cho phong trào thanh […]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172