Lớp trực tuyến “Tìm hiểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” – Trường ĐHQT Hồng Bàng


Cập nhật lần cuối vào 23/04/2020

Công tác phát triển Đoàn viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ sở Đoàn, nhằm đảm bảo lực lượng kế thừa cho phong trào thanh niên tại đơn vị. Trong những năm vừa qua, đây là nội dung được Ban Thường vụ Đoàn trường đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp từ cuối năm 2019, việc tập trung đông người là điều hạn chế, nên hình thức các lớp “Tìm hiểu Đoàn” truyền thống không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Sinh Viên tham gia lớp trực tuyến
tìm hiểu Đoàn

Dựa trên nền tảng học trực tuyến của Nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn trường, riển khai lớp tìm hiểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, theo hình thức trực tuyến, trên hệ thống istudy.edu.vn của Nhà trường. Học trực tuyến, sự tương tác giữa người học và báo cáo viên sẽ hạn chế, nên việc biên soạn tư liệu các bài giảng, chuyên đề phải có thêm nhiều tư liệu trực quan, với nhiều hình thức, tránh gây nhàm chán cho sinh viên. Lớp trực tuyến tìm hiểu Đoàn của Đoàn trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, bao gồm các chuyên đề, được biên soạn dưới hình thức video:

  1. Video tổng quan lớp trực tuyến.
  2. Chuyên đề “Những sự thật lịch sử” và “Chế độ lao tù trong chiến tranh xâm lược Việt Nam”. (Tư liệu video được BTV Đoàn trường quay và biên tập tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh Tp.Hồ Chí Minh)
  3. Chuyên đề “Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. (Video tư liệu của Thành Đoàn Tp.Hồ Chí Minh)
  4. Chuyên đề “Phát đấu trở thành Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” (Tư liệu video của BTV Đoàn trường)
  5. Chuyên đề “Nghị quyết Đại hội Đoàn trường ĐHQT Hồng Bàng, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2022” (Tư liệu video của BTV Đoàn trường).
Giao diện lớp trực tuyến

Sau khi theo dõi các chuyên đề, sinh viên sẽ làm bài thu hoạch và báo cáo viên chấm trực tiếp trên hệ thống E-learning của Nhà trường, giúp tiết kiệm thời gian cho sinh viên và báo cáo viên. Một ưu điểm của hệ thống học trực tuyến, hỗ trợ BTC lớp theo dõi quá trình tham gia lớp, và từng chuyên đề của từng thành viên, từ đó BTC lớp có thể thông báo và nhắc nhở về việc tham gia lớp học.

Giao diện quản lí lớp học

Với sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư tư liệu giảng dạy, Lớp trực tuyến tìm hiểu Đoàn – Đợt Tháng thanh niên năm 2020, diễn ra từ 22/3 – 26/3/2020, thu hút 130 sinh viên đăng kí tham gia và hoàn thành các chuyên đề lớp học. Dự kiến, BTV Đoàn trường sẽ tiến thành tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên trong dịp 30/4, và tiếp tục biên tập các tư liệu bổ sung thêm các chuyên đề cho lớp trực tuyến tìm hiểu Đoàn của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172