Montessori

Sinh viên GDMN HIU học và hành luôn song hành với nhau

Phương pháp Montessori được biết đến là phương pháp giáo dục tiên tiến. Dù phương pháp Montessori được thực hiện ở nhiều cấp học nhưng đối với cấp học mầm Read More…

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172