phục hồi chức năng

Nhà chuyên môn vật lý trị liệu là ai?

Khoa Vật lý Trị liệu – Phục hồi Chức năng, Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU), đào tạo ra thạc sĩ, cử nhân, trung cấp… Đây là một lĩnh […]

Khối ngành Sức khỏe, 1 trong 6 trụ cột của Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Khối ngành sức khỏe là nền tảng của một hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó là sự phát triển của một […]

Ngành vật lý trị liệu – Sứ mệnh chăm sóc sức khỏe và xu thế việc làm trong thế giới mới

Ngươi khuyết tật, bệnh nhân nặng đều rất cần được chăm sóc về phục hồi chức năng, tập vật lý trị liệu để phục hồi sức khỏe, tái hòa nhập […]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172