Tài chính ngân hàng

Ngành Tài chính ngân hàng là gì? Ra trường có thể làm những việc gì?

Ngành Tài chính Ngân hàng trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172