Thông báo NCKH cấp trường

Thông báo đăng ký Đề tài NCKH cấp Trường Đợt 1 năm 2020

Kính gửi: Quý Thầy, Cô, cán bộ nhân viên trong Nhà trường,Phòng QLKH thông báo đến toàn thể Quý Thầy, Cô, cán bộ nhân viên trong Nhà trường về Thông báo đăng Read More…

Thông báo xét duyệt đề cương đề tài NCKH Đợt 1/2019 của Giảng viên HIU

THÔNG BÁOV/v xét duyệt đề cương đề tài NCKH của Giảng viênTrường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2018-2019  Căn cứ Tờ Trình Số 04/TTr-NCKH về việc Kế hoạch Tổ Read More…

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172