Phòng Quản lý Khoa học

Giới thiệu đề tài tham gia Giải thưởng Nghiên cứu khoa học Euréka – Năm 2020

Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học – Euréka là Giải thưởng cao quý dành cho những công trình nghiên cứu khoa học, sáng tạo của sinh viên trên toàn Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư với CHLB Đức theo Quyết định số 1872/QĐ-BKHCN ngày 03/7/2020

Thực hiện Quyết định số 1872QĐ-BKHCN ngày 03/07/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị đinh Read More…

Bộ TN&MT: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp bộ năm 2020 (Đợt 6) theo Quyết định số 2915/QĐ-BTNMT ngày 13/11/2019

Thực hiện các Quyết định số 2915/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư với CHLB Đức thực hiện năm 2020 theo Quyết định số 1861/QĐ-BKHCN ngày 02/7/2020

Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-BKHCN ngày 02/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện Đề tài NCKH & PTCN cấp quốc gia theo Quyết định số 1753/QĐ-BKHCN ngày 26/6/2020

Căn cứ Quyết định số 1753/QĐ-BKHCN ngày 26/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục Đề tài nghiên cứu khoa học và Read More…

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ Nghị định thư 2021 Chương trình SEA-EU JFS

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư thuộc Chương trình Đồng tài trợ cho Nghiên cứu Read More…

Bộ Công Thương: Thông báo tham gia thực hiện Đề án “Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025” theo Quyết định số 1618/QĐ-BCT

Bộ Công Thương: Thông báo tham gia Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác Read More…

Sở KH&CN Trà Vinh: Thông báo số 539/TB-SKHCN ngày 17/6/2020 tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 (lần 4)

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban  nhân dân tỉnh Trà Vinh Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử Read More…

Sở KH&CN Bình Phước: Tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020 (lần 2) theo Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 18/09/2019 của UBND tỉnh

Thực hiện Quyết định số 1964/QĐ–UBND ngày 18/09/2019 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm Read More…

Sở KH&CN Cần Thơ: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2020 theo Quyết định số 1812/QĐ-UBND

Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh mục và dự toán Read More…

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172