Phòng Quản lý Khoa học

Thông báo số 1: Đăng ký tham dự Hội thảo Quốc gia “Những vấn đề mới trong giảng dạy và nghiên cứu của giáo dục đại học” – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Sở KH&CN Cần Thơ: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2024

Sở KH&CN Cần Thơ: Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Sở KH&CN Long An: Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ và tham gia Chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ tỉnh Long An năm 2024

Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh: Thư mời viết bài Hội nghị Các nhà Khoa học Trẻ, HVCH và NCS lần 1 năm 2024

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (theo Quyết định số 2271/QĐ-BKHCN)

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2024 (Quyết định số 2254/QĐ-BKHCN)

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2024 (Quyết định số 2247/QĐ-BKHCN)

Sở KH&CN Cần Thơ: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2024

Thông báo triệu tập học viên sau đại học tham dự “Hội nghị khoa học Tuổi trẻ Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng lần thứ 1”

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172