Phòng Quản lý Khoa học

Sở KH&CN Đồng Nai: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chương trình: “Khoa học và Công nghệ phục vụ CNH – HĐH nông nghiệp và nông thôn”

Sở KH&CN An Giang: Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022 – 2023

Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên cấp trường đợt 2 năm 2020 – 2021

Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên cấp trường đợt 1 năm 2020 – 2021

Thông báo về việc Đăng ký bổ sung thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường dành cho cán bộ trẻ và sinh viên khối ngành sức khỏe – đợt 3 (năm học 2021-2022)

Chương trình Học bổng toàn phần du học nước ngoài của Vingroup năm 2022

Sở KH&CN An Giang: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021-2022 (lần 2)

Thư mời viết bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Quốc tế Hồng Bàng Quý I và Quý II năm 2022

Sở KH&CN Đồng Nai: Tuyển chọn lại tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2021 Đề tài: “Nghiên cứu sản xuất nhựa phân hủy sinh học từ nguồn lignocellulose thải tại Đồng Nai”

Sở KH&CN Đồng tháp: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172