tuyên giáo

Cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Phát động cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.
– Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 23/3/2020, kết thúc vào ngày 13/7/2020
– Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00’ thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 9h00’ thứ hai tuần kế tiếp.

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172