Xây dựng CTĐT

Xây dựng chuẩn chương trình đào tạo bậc đại học theo chuẩn đầu ra và hội nhập quốc tế

Ngày 11/6, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của Read More…

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172