Lưu trữ: Teachers

DS. Nguyễn Trần Hưng Yên – BM Vật lý – Hoá phân tích – Kiểm nghiệm

Thông tin chung Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Địa chỉ: Số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú Chức vụ: Trợ giảng […]

Read More »

KTV. Trương Thị Xuân Thảo – BM Hoá vô cơ – Hoá hữu cơ – Hóa Dược

Thông tin chung Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Địa chỉ: Số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú Chức vụ: Kỹ thuật […]

Read More »

KTV. Trần Thị Của – BM Hoá vô cơ – Hoá hữu cơ – Hóa Dược

Thông tin chung Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Địa chỉ: Số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú Chức vụ: Kỹ thuật […]

Read More »

KTV. Trần Xuân Đạt – BM Hoá vô cơ – Hoá hữu cơ – Hóa Dược

Thông tin chung Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Địa chỉ: Số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú Chức vụ: Kỹ thuật […]

Read More »

KTV. Nguyễn Thành Đạt – BM Dược liệu – Thực vật

Thông tin chung Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Địa chỉ: Số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú Chức vụ: KTV BM […]

Read More »

DS. Tiêu Từ Mẫn – BM Dược liệu – Thực vật

Thông tin chung Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Địa chỉ: Số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú Chức vụ: KTV BM […]

Read More »

DS. Nguyễn Thị Hạnh – BM Dược liệu – Thực vật

Thông tin chung Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Địa chỉ: Số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú Chức vụ: KTV BM […]

Read More »

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172