GIẢNG VIÊN KHOA DƯỢC

ThS. Nguyễn Thái Thế – BM Hóa hữu cơ

Thông tin chung Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Địa chỉ: số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú Chức vụ: Giảng viên <a

Read More »

Ths. Đỗ Thị Anh Thư – BM Thực Vật

Thông tin chung Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Địa chỉ: số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú Chức vụ: Giảng viên <a

Read More »

ThS. Nguyễn Thành Được – BM Hóa lý

Thông tin chung Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Địa chỉ: số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú Chức vụ: Giảng viên <a

Read More »

ThS. Nguyễn Huỳnh Mỹ Trinh- BM Dược Lâm Sàng

Thông tin chung Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Địa chỉ: số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú Chức vụ: Giảng viên <a

Read More »

ThS. Nguyễn Xuân Tiến – BM Dược Lâm Sàng

Thông tin chung Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Địa chỉ: số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú Chức vụ: Giảng viên <a

Read More »

DSCKII. Phạm Thị Thùy Linh – BM Quản Lý Dược

Thông tin chung Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Địa chỉ: số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú Chức vụ: Trưởng Bộ <a

Read More »

DSCKII. Lý Thị Nhất Định – Trưởng BM Quản Lý Dược

Thông tin chung Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Địa chỉ: số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú Chức vụ: Trưởng Bộ <a

Read More »

ThS. Phạm Ngọc Dung – BM Quản Lý Dược

Thông tin chung Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Địa chỉ: số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú Chức vụ: Giảng viên <a

Read More »

ThS. Lê Thị Ngọc Huệ – Trưởng BM Ký Sinh Trùng

Thông tin chung Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Địa chỉ: số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú Chức vụ: Trưởng Bộ <a

Read More »

DS. Hà Vi- Thỉnh Giảng

Thông tin chung Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Địa chỉ: số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú Chức vụ: Giảng viên <a

Read More »

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172