Thông báo mở khóa đào tạo đánh giá chương trình đào tạo của tổ chức AUN


Từ ngày 03 – 06/12/2019, AUN-QA sẽ tổ chức khóa đào tạo triển khai đánh giá chương trình đào tạo, AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment (Tier 1). Khóa đào tạo sẽ diễn ra tại Crowne Plaza Lumpini Park Bangkok, Thailand. Giảng viên là PGS.TS Tan Kay Chuan và Giáo sư Yahaya Md. Sam. 

Thời gian kết thúc đăng ký tham dự: 11/10/2019. 

Lệ phí tham dự: 1900USD/người (đã bao gồm tiền ăn ở và đưa đón ở sân bay).

Thông tin chi tiết, truy cập qua trang web: http://www.aun-qa.org/News/39thTheAUN-QAtraining

 Lượt xem: 169

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172