Hội thảo đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam


Ngày 25 tháng 10 năm 2019, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã cử 03 nhân sự tham gia buổi hội thảo “Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam” do Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Nha Trang tổ chức

Tập thể CBGV, Nhà khoa học của các Tổ chức kiểm định trong nước, nước ngoài và các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam
Tập thể CBGV, Nhà khoa học của các Tổ chức kiểm định trong nước, nước ngoài và các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam
Nhân sự Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng và các trường thành viên trong tập đoàn Nguyễn Hoàng tham dự hội thảo
Nhân sự Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng và các trường thành viên trong tập đoàn Nguyễn Hoàng tham dự hội thảo
Tập thể CBGV, Nhà khoa học của các Tổ chức kiểm định trong nước, nước ngoài và các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam
Tập thể CBGV, Nhà khoa học của các Tổ chức kiểm định trong nước, nước ngoài và các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam
ĐH Quốc tế Hồng Bàng chụp hình lưu niệm với ông Justin Tay (Giám đốc khu vực Châu Á của tổ chức xếp hạng THE)
ĐH Quốc tế Hồng Bàng chụp hình lưu niệm với ông Justin Tay (Giám đốc khu vực Châu Á của tổ chức xếp hạng THE)

 Lượt xem: 81

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172