6 phương thức tuyển sinh 2020 của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Năm 2020, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tuyển sinh 3.460 chỉ tiêu cho 38 ngành đào tạo đại học chính quy. Theo đó, Nhà Trường sẽ áp dụng … Đọc tiếp 6 phương thức tuyển sinh 2020 của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng