THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HỌC & HỌC LẠI LLCT KHÓA K18 TRỞ VỀ TRƯỚC


Cập nhật lần cuối vào 11/01/2022

Hi các bạn sinh viên, Khoa NN&VHQQT gửi các bạn đường link đăng ký học & học lại các môn Lý luận chính trị của Khóa 2018 trở về trước. Căn cứ vào tình hình đăng ký của các bạn, Khoa sẽ trình phòng ĐTĐH xem xét và mở lớp.

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrotWoTblJy3d-TkmjLLHgBL9WCzdX5DRkUBSMeSRlH0LUcw/viewform?usp=pp_url


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172