Thông báo-P.ĐBCL

Thông báo mở khóa đào tạo đánh giá chương trình đào tạo của tổ chức AUN

Từ ngày 03 – 06/12/2019, AUN-QA sẽ tổ chức khóa đào tạo triển khai đánh giá chương trình đào tạo, AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment (Tier 1). Khóa Read More…

Thông báo tổ chức tập huấn tự đánh giá cơ sở giáo dục năm 2018

TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC Nhằm triển khai hiệu quả công tác tự đánh giá và công tác bảo đảm chất lượng , Nhà trường tổ chức Read More…

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172