Học bổng Sinh viên

HIU vinh danh hơn 200 sinh viên đạt Học bổng Khuyến khích học tập HK1 năm học 2023-2024

Để chúc mừng cho những nỗ lực học tập và rèn luyện trong suốt học kỳ 1 năm học 2023 -2024, ngày 13/7/2024 trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng […]

Cố vấn học tập

Tổ chức kế hoạch đào tạo, đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2021-2022 (áp dụng cho hệ đại học chính quy)

Chương trình “Nhập học 0 tiền mặt”, giải pháp học phí tối ưu dành cho Sinh viên HIU

Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2020/21

Mức học phí ngành Răng Hàm Mặt HIU tương xứng với đầu tư chất lượng đào tạo

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thị Hồng, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU), hiện nay, mức học phí ngành Răng Hàm Mặt của Đại học Quốc […]

[Nhắc nhở lần 3] về việc cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng đối với sinh viên đạt học bổng KKHT, Ban cán sự lớp

Nhà trường thông báo các sinh viên có tên theo danh sách dưới đây vui lòng nhanh chóng truy cập đường link: http://bit.ly/HIUscholarship để cập nhật số tài khoản ngân hàng để […]

Cập nhật hình thức nhận học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2019/20

Sau khi kiểm tra lại tình trạng học phí của sinh viên nhận học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2019/20, Phòng TC-KT đã cập nhật lại DS sinh […]

Khen thưởng cho sinh viên có thành tích học tập tốt HK1, năm học 2019/20

Thực hiện thông báo số 217/TB-HIU ngày 01/12/2020 về việc xét học bổng khuyến khích học tập năm học 2019-2020. Nhà trường đã thực hiện xét và công bố kết […]

Chi (đợt 1) Học bổng KKHT học kỳ 1 NH 2019/20

Căn cứ thông báo số 37/TB-HIU ngày 10/3/2021 về việc chi học bổng KKHT học kỳ 1, năm học 2019/20 và thông tin số tài khoản sinh viên đã cung […]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172