Hướng dẫn Chương trình Rèn luyện Đoàn viên, năm học 2020 – 2021


Cập nhật lần cuối vào 11/06/2021

Thực hiện Hướng dẫn số 34-HD/TĐTN-BTC ngày 10/7/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Tp.Hồ Chí Minh về việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên (RLĐV) giai đoạn 2019 – 2022; Căn cứ chương trình năm học 2020 – 2021, Ban Thường vụ Đoàn trường,  ban hành Hướng dẫn thực hiện Chương trình RLĐV, năm học 2020 – 2021 , cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  • Tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên qua đó nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn các cấp. Xây dựng lớp đoàn viên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hoá, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hoà bình; có tri thức, sức khoẻ, hoài bão, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên.
  • Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, phát huy tính tiên phong, xung kích của đoàn viên trong các phong trào của Đoàn. 
  • Tạo sự thống nhất về nội dung, cách thức triển khai chương trình Rèn luyện đoàn viên.  

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

  1. Đối tượng: Chương trình rèn luyện đoàn viên áp dụng cho tất cả đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

2. Thời gian thực hiện

  • Thời gian hoàn thành đăng ký trước ngày 15/12/2020
  • Thời gian đánh giá kết quả, hoàn thành trước ngày 15/5/2021

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Rèn luyện về lý tưởng cách mạng, nhận thức chính trị: Đoàn viên rèn luyện, học tập để nắm vững lý luận, xây dựng nhận thức chính trị đúng đắn, bồi đắp lý tưởng và đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước.

Các nội dung đoàn viên lựa chọn đăng ký rèn luyện:

1.1. Tham gia lớp trực tuyến học tập Quán triệt Nghị quyết của Đảng bộ trường, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Nội dung bắt buộc)

1.2. Tham gia lớp trực tuyến Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2020 (Nội dung bắt buộc)

1.3. Học tập 4 bài học lý luận chính trị sửa đổi, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

1.4. Thường xuyên nắm bắt thông tin thời sự, chính trị, xã hội của địa phương, đất nước, khu vực và quốc tế trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống.

1.5. Đấu tranh với những luận điểm xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hoà bình” nhằm phá hoại sự nghiệp của Đảng, của dân tộc; không bị tác động bởi những thông tin tiêu cực trên mạng internet…

1.6. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, góp ý với đảng viên phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết TW4 khoá XII của Đảng.

2. Rèn luyện về đạo đức, lối sống, tác phong đoàn viên: Xây dựng người đoàn viên có những phẩm chất tốt đẹp, trong sáng, gương mẫu về đạo đức, lối sống; có trách nhiệm với bản thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, tổ chức, quê hương và đất nước.

Các nội dung đoàn viên lựa chọn đăng ký rèn luyện:

2.1. Tham gia xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố năm học 2020 – 2021, và hoàn thiện giá trị “Yêu nước – Khát vọng”, theo định hướng của BTV Đoàn trường (Nội dung bắt buộc)

2.2 Sống giản dị, lành mạnh, chân thành, biết lắng nghe, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm, không mắc các tệ nạn xã hội. Có kỹ năng thực hành xã hội cần thiết (Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý, điều hành, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ năng trình bày…).

2.3. Yêu thương quý trọng con người, sống có văn hoá, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, nhân ái; có tinh thần dũng cảm bảo vệ cái đúng, tiến bộ; đấu tranh với cái sai, lạc hậu, cản trở sự phát triển.

2.4. Nói đi đôi với làm; nói thật, làm thật; trung thực, tận tuỵ phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân.

2.5. Đoàn kết, thẳng thắn, nghiêm túc trong phê bình và tự phê bình.

2.6. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; vận động gia đình, bạn bè cùng tham gia thực hiện.

3. Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ: Đoàn viên không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, giỏi kỹ năng nghề nghiệp; sáng tạo tronglao động, lập thân, khởi nghiệp, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. 

Các tiêu chí đoàn viên lựa chọn đăng ký rèn luyện:

3.1. Mỗi đoàn viên đóng góp ít nhất 01 ý tưởng, sáng kiến (Nội dung bắt buộc)

3.2. Mỗi đoàn viên tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong năm học (Nội dung bắt buộc)

3.3. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

3.4. Đăng ký học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp (khuyến khích các hình thức tự học tập trang bị kiến thức theo nhu cầu bản thân).

3.5. Học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học. Các tiêu chí rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ cụ thể đối với từng đối tượng đoàn viên có thể lựa chọn đăng ký rèn luyện:

– Đoàn viên là cán bộ, nhân viên:  Tích cực thực hiện phong trào “Ba trách nhiệm”; nghiêm túc, cầu thị, tận tâm với công việc; thường xuyên rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, tiên phong trong chuẩn hoá các văn bản, đơn giản hoá các thủ tục, tham gia cải cách hành chính; sáng tạo, đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp hữu ích trong công tác phục vụ nhân dân, xã hội..; xây dựng văn hóa, văn minh học đường.

– Đoàn viên là giáo viên, giảng viên: Tích cực thực hiện phong trào “Nhà giáo trẻ HIU tiêu biểu”. Tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo nhằm trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để dạy tốt; xây dựng hình ảnh nhà giáo mẫu mực; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

– Đoàn viên sinh viên: Tích cực trong học tập, trung thực trong thi cử; có nhiều ý tưởng, sáng kiến; tham gia nghiên cứu khoa học, thi tay nghề, tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ học thuật. Đoàn viên là sinh viên nắm vững tiêu chí và phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”;

4. Rèn luyện về sức khỏe: Đoàn viên rèn luyện để tăng cường sức khoẻ, nâng cao thể chất, tầm vóc tạo sự phát triển hài hòa cả về thể lực và trí lực.

Các nội dung đoàn viên lựa chọn đăng ký rèn luyện:

4.1. Tham gia chơi ít nhất một môn thể thao, có chế độ rèn luyện thường xuyên (Nội dung bắt buộc)

4.2. Tích cực tham gia các phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương, đơn vị.

4.3. Không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện. Hạn chế uống bia, rượu và không hút thuốc lá (đối với đoàn viên dưới 18 tuổi không uống bia, rượu, hút thuốc lá).

5. Rèn luyện ý thức trong xây dựng tổ chức Đoàn: Đoàn viên rèn luyện để trở thành đoàn viên xuất sắc, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Các nội dung đoàn viên lựa chọn đăng ký rèn luyện:

5.1. Thực hiện chủ trương 1+1, vận động được ít nhất 01 thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội. (Nội dung bắt buộc)

5.2. Chấp hành sự phân công của ban chấp hành chi đoàn; tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, các hoạt động tình nguyện, các cuộc vận động do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và đoàn cấp trên phát động.

5.3. Tham dự đầy đủ, tích cực đóng góp ý kiến tại các buổi sinh hoạt chi đoàn, đóng đoàn phí đầy đủ.

5.4. Phát ngôn đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, của Đoàn; xây dựng kỹ năng nắm bắt thông tin dư luận xã hội, khả năng phản biện xã hội nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhất là trên không gian mạng Internet.

IV. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1. Đối với cơ sở Đoàn

Bước 1: Triển khai, tổ chức đăng ký

– Đoàn cơ sở hướng dẫn đăng ký rèn luyện đoàn viên tại đơn vị; Chi đoàn tổ chức họp, quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của chương trình rèn luyện đoàn viên, gợi ý, hướng dẫn đoàn viên các nội dung rèn luyện phù hợp với trình độ và khả năng của đoàn viên, đảm bảo đủ 5 nội dung.

– Thống nhất việc đăng ký bằng phiếu rèn luyện đoàn viên theo mẫu Trung ương Đoàn ban hành (gửi kèm hướng dẫn này) và gắn với các nội dung hoạt động thực tế tại chi đoà và phải đảm bảo nguyên tắc: Mỗi đoàn viên tự giác đăng ký nội dung và có giải pháp thực hiện cụ thể. Ban chấp hành chi đoàn có danh mục hoạt động của chi đoàn và đoàn cấp trên để đoàn viên lựa chọn, đăng ký.

– Các nội dung rèn luyện là mục tiêu phấn đấu của mỗi đoàn viên nhưng cần cụ thể, phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị; phù hợp và vừa sức với đoàn viên, chú ý các nội dung đoàn viên còn thiếu, hạn chế cần rèn luyện. Trong trường hợp đoàn viên chưa tự đề ra nội dung rèn luyện hoặc đăng ký nội dung không phù hợp thì ban chấp hành chi đoàn hoặc chi đoàn cần phân tích, gợi ý nội dung rèn luyện theo hướng “mở” phù hợp để đoàn viên đăng ký.

– Ban chấp hành chi đoàn có trách nhiệm thẩm định nội dung đăng ký, có định hướng, hướng dẫn điều chỉnh trong trường hợp nội dung đăng ký, giải pháp thực hiện chưa phù hợp hoặc đoàn viên chưa tự đề ra được nội dung đăng ký. 

– Ban chấp hành chi đoàn tổng hợp, lưu giữ 01 bản để theo dõi và kiểm tra quá trình thực hiện của đoàn viên. Khuyến khích việc ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, quản lý rèn luyện đoàn viên.

Bước 2: Hỗ trợ đoàn viên rèn luyện

– Đoàn cơ sở, chi đoàn tổ chức các hoạt động nhằm tạo điều kiện, môi trường để đoàn viên hoàn thành nội dung đăng ký; đồng thời, tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn đoàn viên tham gia các hoạt động khác do Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức để hoàn thành chương trình rèn luyện đoàn viên. 

– Định kỳ hằng tháng hoặc hằng quý, Ban Chấp hành Chi đoàn trao đổi với đoàn viên về các nội dung rèn luyện để động viên, giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký (cần quan tâm, nghiên cứu các giải pháp nhằm động viên, khích lệ đoàn viên thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên)

– Đoàn cơ sở kiểm tra, định hướng chi đoàn thực hiện tốt trách nhiệm hỗ trợ đoàn viên rèn luyện.

– Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn gắn với các danh hiệu để tuyên dương, động viên kịp thời những đoàn viên thực hiện tốt.

Bước 3: Kiểm tra, đánh giá và công nhận

Định kỳ 6 tháng/lần, ban chấp hành chi đoàn tổ chức cho đoàn viên tự đánh giá quá trình rèn luyện; đồng thời, nêu những khó khăn, vướng mắc để đoàn viên trong chi đoàn cùng góp ý, hỗ trợ và ban chấp hành chi đoàn biết, có giải pháp tháo gỡ. Khuyến khích việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành chi đoàn theo dõi, hướng dẫn đoàn viên hoặc phân công đoàn viên hỗ trợ nhau cùng rèn luyện hoàn thành các nội dung rèn luyện đã đăng ký; đầu tư các giải pháp, hình thức để đánh giá hiệu quả, chính xác kết quả rèn luyện của đoàn viên.

– Căn cứ quy định về tiến độ thực hiện đánh giá chất lượng đoàn viên hằng năm, ban chấp hành chi đoàn tổ chức cho đoàn viên trong chi đoàn họp nhận xét và góp ý, đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên theo các bước sau:

+ Đoàn viên tự chấm điểm đánh giá mức độ rèn luyện các nội dung đã đăng ký, giải trình cụ thể những việc đã làm được trong phiếu đăng ký.

+ Tập thể chi đoàn nhận xét và xếp loại mức độ thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên của từng thành viên trong chi đoàn. Trường hợp chi đoàn có số lượng đoàn viên đông (từ 30 đoàn viên trở lên), hoặc đoàn viên phân tán không có điều kiện sinh hoạt tập trung, việc đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên do ban chấp hành chi đoàn thực hiện trên cơ sở tham khảo góp ý của đoàn viên trong các phân đoàn (nếu có) hoặc nhóm đoàn viên có cùng điều kiện về thời gian sinh hoạt, lao động, học tập.

– Việc đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên theo 04 mức (Hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành) cụ thể như sau: 

+ Hoàn thành xuất sắc: Là những đoàn viên đạt từ 90 – 100 điểm rèn luyện đã đăng ký qua phiếu.

+ Hoàn thành tốt: Là những đoàn viên đạt từ 80 – 89 điểm rèn luyện đã đăng ký qua phiếu.

+ Hoàn thành: Là những đoàn viên đạt từ 70 – 79 điểm rèn luyện đã đăng ký qua phiếu.

+ Không hoàn thành: Là những đoàn viên không thực hiện hoặc chỉ đạt dưới 70 điểm rèn luyện đã đăng ký.

– Kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên là căn cứ quan trọng trong phân loại chất lượng đoàn viên hằng năm. Các cơ sở đoàn xây dựng khung đánh giá, phân loại đoàn viên theo điều kiện, đặc thù công tác của địa phương, đơn vị.

Khuyến khích các cơ sở Đoàn tham mưu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị sử dụng kết quá đánh giá chất lượng đoàn viên là một trong những nội dung để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên (đối với đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn). 

– Sau khi hoàn tất việc đánh giá chất lượng đoàn viên, ban chấp hành chi đoàn báo cáo Đoàn cơ sở (hoặc Đoàn bộ phận (nếu có)) để công nhận kết quả. Đối với chi đoàn cơ sở chỉ thực hiện việc báo cáo kết quả về đoàn cấp huyện.

2. Đối với đoàn viên

* Bước 1: Đăng ký

– Đoàn viên chủ động đăng ký qua phiếu đủ 05 nội dung rèn luyện với ít nhất 10 tiêu chí phù hợp (đảm bảo đăng kí 100% các tiêu chí bắt buộc).

* Bước 2: Rèn luyện

– Chủ động thực hiện theo các nội dung đã đăng ký bằng những việc làm cụ thể với phương châm tự rèn luyện.

– Tích cực tham gia các hoạt động của chi đoàn, các tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên, tham gia các hoạt động, nội dung công tác do ban chấp hành chi đoàn phân công hoặc các công trình, phần việc thanh niên do Đoàn, Hội tổ chức.

– Thực hiện tốt các quy định của chi đoàn, tự giác rèn luyện, phấn đấu trong học tập, lao động, công tác, tích cực vận động thanh niên tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.

– Chủ động trao đổi ý kiến với các đoàn viên trong chi đoàn hoặc đề nghị ban chấp hành chi đoàn giúp đỡ để thực hiện các nội dung đã đăng ký rèn luyện.

* Bước 3: Tự đánh giá và chia sẻ kết quả thực hiện

Đoàn viên tự đánh giá mức độ rèn luyện các nội dung đã đăng ký (theo tiến độ thời gian tương ứng tháng, quý, năm). Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện với đoàn viên trong chi đoàn và xây dựng nội dung rèn luyện của năm sau. Trong quá trình rèn luyện, đoàn viên có thể đăng ký bổ sung nội dung khi đã hoàn thành sớm nội dung rèn luyện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn trường

– Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2020 – 2021.

– Giao đồng chí phụ trách bộ phận Tổ chức – Kiểm tra là bộ phận thường trực tham mưu cho Ban Thường vụ Đoàn trường theo dõi, đôn đốc cơ sở thực hiện nội dung hướng dẫn này.

2. Cơ sở Đoàn

– Quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp, phương thức thực hiện đến các Chi đoàn trực thuộc và đoàn viên; 

– Xây dựng hướng dẫn, kế hoạch thực hiện việc rèn luyện đoàn viên theo tinh thần sáng tạo, đổi mới và tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị; kết hợp đồng bộ các giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh trên cả 3 mặt chính trị – tư tưởng, tổ chức và hoạt động.

– Tổ chức theo dõi, kiểm tra và đôn đốc cơ sở thực hiện định kỳ 6 tháng, 1 năm. Đánh giá kết quả triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên, kịp thời biểu dương, khen thưởng đoàn viên tiêu biểu thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên hằng năm.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn triển khai Hướng dẫn Rèn luyện Đoàn viên năm học 2020 – 2021.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172