Tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024


Cập nhật lần cuối vào 31/03/2024

      Nhằm tiếp tục quán triệt Kết luận số 01-KL/TW và nội dung chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, đoàn viên và sinh viên của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng về quán triệt, thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2024 của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 30/3/2024, Đảng ủy trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức học tập chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình” tại hội trường Beethoven . Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Thị Khánh Vân – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Vũ Trung Kiên – Phó Trưởng khoa xây dựng đảng Học viện chính trị khu vực 2, Học viện Hồ Chí Minh

Tại Hội nghị các đại biểu đã lắng nghe báo cáo viên iến sĩ Vũ Trung Kiên – Phó Trưởng khoa xây dựng đảng Học viện chính trị khu vực 2, Học viện Hồ Chí Minh báo cáo các nội dung, quan điểm chỉ đạo, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, toàn hệ thống chính trị của Thành phố cần tập trung thực hiện một số giải pháp: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát huy, thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương, tuân thủ pháp luật trong xây dựng, phát triển Thành phố trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình; đổi mới, đa dạng hóa với các hình thức, phương pháp, nội dung tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân về thực hành dân chủ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân gắn với tuân thủ những quy định của Hiến pháp, pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; quy định của Nhà nước. Đồng thời, chú trọng xây dựng nội dung giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân Thành phố có ý thức, tinh thần thực hành dân chủ, phát huy cao độ quyền làm chủ rộng rãi trong Nhân dân, phát huy sự năng động, sáng tạo; giáo dục tất cả mọi người hiểu biết căn bản về pháp luật, ý thức tôn trọng, tinh thần chấp hành và thực thi pháp luật, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong cuộc sống, sinh hoạt cộng đồng, hoạt động xã hội.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên, đoàn viên và sinh viên Trường phát huy ý thức, trách nhiệm, tâm huyết, tinh thần cống hiến, phát huy dân chủ… góp phần vào xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng nói riêng ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tin: Belt, Hình ảnh: Đoàn thanh niên HIU


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172