TS. Tô Minh Tùng


Phụ lục IV

 (Kèm theo Thông tư số: 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 09 năm 2017

 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

 

  1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: TÔ MINH TÙNG                                  Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 06/07/1988                      Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh

Quê quán: Tp. Hồ Chí Minh                                   Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                           Năm, nước nhận học vị: 2021, Hàn Quốc

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:

Chức vụ hiện tại: Phó trưởng Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Quốc tế, Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc.

Đơn vị công tác (hiện tại): Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  56/5/24 Đường Thạnh Xuân 25, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP HCM

Điện thoại liên hệ:  DĐ: 0907766985

Email: tominhtung88@gmail.com , tungtm@hiu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học quốc tế Hồng Bàng

Ngành học:  Hàn Quốc học

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2011

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành: Văn hóa xã hội Hàn Quốc Năm cấp bằng: 2015

Nơi đào tạo: Đại học ngoại ngữ Hàn Quốc (Hankuk University of Foreign Studies)

  • Tiến sĩ chuyên ngành: Văn học cổ điển, khoa Ngôn ngữ và Văn học Năm cấp bằng: 2021

Nơi đào tạo: Đại học Sunmoon, Hàn Quốc

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Hàn

2. Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: Cao cấp

Mức độ sử dụng: Trung cấp

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
03/2015 ~ 06/2017 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Giảng viên thỉnh giảng tiếng Hàn
03/2015 ~ 03/2018 Trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức Giảng viên cơ hữu

 

03/2018 ~ 02/2021 Namseoul University, Korea Giảng viên cơ hữu
06/2021~ 03/2022 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Giảng viên cơ hữu
04/2022 ~ 02/2023 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ & Văn hoá Hàn Quốc
03/2023 ~ Nay Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Phó trưởng Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá quốc tế, Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ & Văn hoá Hàn Quốc
  1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 “Ảnh hưởng của làn sóng Hanlyu đến sự phát triển của khoa Tiếng Hàn” 2017 NCKH Giảng viên Cấp cơ sở Chủ nhiệm đề tài
  1. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…)
TT Tên công trình Năm
công bố
Tên tạp chí
1 한국과 베트남의 띠 문화 비교-한국의 토끼 띠와 베트남의 고양이 띠를 중심으로 (So sánh văn hoá ‘tuổi’ ở Hàn Quốc và Việt Nam – trọng tâm so sánh tuổi Thỏ ở Hàn Quốc và tuổi Mèo ở Việt Nam) 2019/06 문화와 융합 (Tạp chí Văn hoá và sự hoà hợp) Vol.41 No.3, pp. 963-996

 

ISSN 1225-0422

 

 

 

2 한국과 베트남의 무속신앙과 무속가요 비교-한국 제석굿 무가와 베트남 Mẫu Đệ nhất Thiên tiên 무가 비교 중심으로 (So sánh tính ngưỡng vu giáo và vu ca ở Hàn Quốc và Việt Nam-trọng tâm so sánh vu ca về Đế Thích ở Hàn Quốc và Mẫu Đệ nhất Thiên tiên ở Việt Nam) 2019.10 문화와 융합 (Tạp chí Văn hoá và sự hoà hợp) Vol.41 No.5, pp. 1145-1180

 

ISSN 1225-0422

 

3 한국과 베트남 속담 비교 고찰 – 신체언어를 중심으로 (Khảo sát so sánh về ‘tục đàm’ Hàn Quốc và Việt Nam – tập trung so sánh về tục ngữ, thành ngữ liên quan đến thân thể) 2020.01 문화와 융합 (Tạp chí Văn hoá và sự hoà hợp) Vol.42 No.1, pp. 169-200

ISSN 1225-0422

 

4 한국 ‘창극’과 베트남 ‘재오’의 비교 고찰 (Khảo sát so sánh Changkuk ở Hàn Quốc và Chèo ở Việt Nam) 2020.06 문화와 융합 (Tạp chí Văn hoá và sự hoà hợp) Vol.42 No.6, tr. 459-485

ISSN 1225-0422

 

 

5 한국과 베트남의 설화에서 나타난 용의 문화적 상징 비교 연구 (Nghiên cứu so sánh về tượng trưng văn hoá của rồng trong các câu truyện truyền thuyết ở Hàn Quốc và Việt Nam) 2020.10 문화와 융합 (Tạp chí Văn hoá và sự hoà hợp) Vol.42 No.10, pp. 1189-1222

ISSN 1225-0422

 

 

6 Đề xuất nội dung giảng dạy soktam Hàn Quốc – Dành cho trình độ trung cấp tiếng Hàn 2022.10 Hội thảo 30 năm quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc – Hướng tối đối tác chiến lược toàn diện trong thế kỷ XXI, tr. 446-470

ISBN: 978-604-73-9813-3

7 한국어 학습자를 위한 한국 문화 교육 도입 시기 방안

-베트남 학습자 중심으로

(Phương án đề xuất thời điểm đưa văn hoá Hàn Quốc vào giảng dạy nhằm nâng cao năng lực tiếng Hàn của người học – Dành cho người học Việt Nam)

2022.12 Hội thảo khoa học quốc gia

“Nghiên cứu, giảng dạy tiếng Hàn và Hàn Quốc học tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập khoa tiếng Hàn Quốc trường đại học Hà Nội”

ISBN: 978-604-9992-74-2

 

8 Phương án đề xuất giảng dạy văn hoá chuyên ngành cho sinh viên ngoại ngữ – Tập trung hướng đến người học tiếng Hàn 2023/05 Tạp chí khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Số 23 – 5/2023. Tr.37-42    ISSN: 2615-9686
09 Đánh giá hiệu quả dự án dạy học trực tuyến KF Global E-school đối với sinh viên ngành ngôn ngữ Hàn. 2023/06 Tạp chí khoa học quốc gia Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Số chuyên đề: Chuyển đổi số – 6/2023. Tr. 171-178    ISSN: 2615-9686
10 Giải pháp thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên sau dịch Covid 2023/06 Hội thảo khoa học quốc tế “Ngoại ngữ – Một trong những năng lực thiết yếu của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”

ISBN: 978-604-79-3734-9

 

11 Đối sánh chương trình đào tạo Ngôn ngữ Hàn Cao đẳng và Đại học hướng đến chương trình Đào tạo liên thông Đại học. 2023/11 Hội thảo quốc tế KF Friends Networking năm 2023 “ Đánh giá chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo ngôn ngữ Hàn Quốc/Hàn Quốc học tại Việt Nam”

Tr. 333-341

ISBN: 978-604-84-7550-5

12 So sánh ý nghĩa văn hoá của con rồng xuất hiện trong truyện dân gian Việt Nam và Hàn Quốc 2023/12 Tạp chí Hàn Quốc số 4(47)

Tr. 74-92

ISSN: 2354-0621

 

Xác nhận của cơ quan

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 04 năm 2024

Người khai kí tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)

 

TS. Tô Minh Tùng

 

 

 

                                                    

INVOLVED IN COURSES

Courses teacher is currently involved in.

ID
COURSE NAME
Group
Course Price

TEACHER TESTIMONIALS

What parents Say about our teacher.

Trương Hải Hoàng

Sinh viên Trương Hải Hoàng tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành công nghệ điện ảnh truyền hình.

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Đỗ Nhật Trường

Sinh viên Đỗ Nhật Trường - Khoa Công nghệ thông tin, đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam năm 2017

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Nguyễn Thành Đạt

Sinh viên Nguyễn Thành Đạt tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc, đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu trong hoạt động phong trào của nhà trường suốt 4 năm học.

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Dương Ngọc Bảo Châu

Sinh viên Dương Ngọc Bảo Châu tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính ngân hàng, đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu trong hoạt động phong trào của nhà trường suốt 4 năm học.

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

Nguyễn Minh Thành

Sinh viên Nguyễn Minh Thành tham gia học tập tại Khoa Điện tử - tự động hóa, đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu trong hoạt động phong trào của nhà trường trong suốt 4 năm học

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Chúng tôi nỗ lực toàn tâm cho một nền giáo dục ‘Nhân bản’

Tập đoàn Nguyễn Hoàng chú tâm đầu tư phát triển giáo dục và tiên phong sở hữu hệ thống giáo dục khép kín từ mầm non đến tiến sĩ, từ chương trình liên kết, hội nhập quốc tế đến quốc tế hoàn toàn. Toàn hệ thống toàn tâm nỗ lực theo triết giáo dục nhân bản, với mục tiêu đào tạo toàn diện cho các thế hệ học sinh, sinh viên đủ 5H: Heart (yêu thương), Head (trí tuệ), Hand (làm việc hiệu quả), Health (sức khỏe tốt) và Human (nhân bản). Chúng tôi nỗ lực toàn tâm cho một nền giáo dục ‘Nhân bản’ Lấy người học làm trung tâm, lấy toàn cầu hoá làm bối cảnh, hệ thống giáo dục nhân bản Nguyễn Hoàng đồng hành với quý phụ huynh như đối tác hàng đầu, cung cấp cho người học môi trường học tập hạnh phúc hôm nay, thịnh vượng ngày mai trong mối quan hệ toàn cầu xuyên suốt tiến trình nhằm thúc đẩy tính thực học trong nền giáo dục nhân bản, Tập đoàn Nguyễn Hoàng mở rộng đầu tư ở các lĩnh vực Nhà hàng – Khách sạn, Bất động sản nghỉ dưỡng, thực sự kết nối giảng đường và cuộc sống. Điều này đã đem lại giá trị gia tăng cho xã hội, mang đến cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng cho cộng đồng. Trong gần 20 năm phát triển, Tập đoàn Nguyễn Hoàng thực sự trải nghiệm sức mạnh của lòng tri ân. Vậy nên, chúng tôi cũng mời gọi mọi sự cộng tác trong tâm tình tri ân, cùng hội lực để có thể Lan Toả Khát Vọng.

Hoàng Nguyễn Thu Thảo

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172