Giới thiệu Phòng Quản lý Khoa học

Chức năng

Phòng Quản lý Khoa học tham mưu cho Ban Giám hiệu quản lý và phát triển các hoạt động khoa học công nghệ trong Nhà trường nhằm tạo ra tri thức, công nghệ, giải pháp, sản phẩm mới, góp phần hình thành và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên, cán bộ nhân viên và sinh viên để nâng cao chất lượng đào tạo cho Nhà trường; xây dựng chiến lược, kế hoạch cho hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, cán bộ nhân viên và sinh viên; khai thác đề tài, tổ chức thực hiện và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Nhiệm vụ

Công tác chiến lược và kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ.
Phát triển, quản lý và báo cáo các hoạt động nghiên cứu khoa học.
Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, các phong trào nghiên cứu khoa học.
Tìm kiếm và khai thác các nguồn tài trợ nghiên cứu khoa học.
Quản lý Tạp chí Khoa học; quản lý và phát triển viết giáo trình.
Hỗ trợ kiểm định chất lượng và các hoạt động nghiên cứu khoa học khác.

Mục tiêu

Triển khai công việc HIỆU QUẢ

Thực thi nhiệm vụ NHANH CHÓNG, CHÍNH XÁC

Cung cấp thông tin ĐẦY ĐỦ, KỊP THỜI

Đảm bảo kết quả TRUNG THỰC, KHÁCH QUAN

Liên hệ

Phòng Quản lý Khoa học
Tầng 24 – Tòa nhà Ship of Knowledge
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU)
Số 215 Điện Biên Phủ, phường 15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
* Điện thoại: (028) 7308 3456 – Ext: 3617
* Hotline: 0912 620 178
* Email: rd@hiu.vn

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172