Kết quả thử thách trực tuyến, chủ đề ASEAN


Cập nhật lần cuối vào 01/06/2021

Nhằm cập nhật và cung cấp những thông tin liên quan đến Liên hiệp các quốc gia Đông Nam Á, Phòng Trải nghiệm sinh viên tổ chức chương trình gameshow Thử thách trực tuyến cùng HIU Confetti, chương trình được phát trực tiếp trên fanpage Cộng đồng sinh viên HIU.

Có 8 sinh viên trả lời đúng 10/10 câu hỏi và nhận được giải thưởng của chương trình. Ban tổ chức chúc mừng các sinh viên

Các câu hỏi của chương trình đã sử dụng

 Lượt xem: 411

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172