Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị


Cập nhật lần cuối vào 06/04/2022

Sáng ngày 06/4/2022, Đảng ủy trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tham dự Hội Nghị có GS.TS Phạm Văn Lình – Hiệu trưởng, PGS.TS Lê Khắc Cường – Phó Hiệu trưởng, ThS Trần Thúy Trâm Quyên – Phó Hiệu trưởng, ThS Lê Thị Bé – Phó Bí thư đảng ủy; các đồng chí đảng viên,Công đoàn viên, đoàn viên thanh niên thanh niên là cán bộ nhân viên – giảng viên Trường tham dự

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe thạc sĩ Đoàn Hùng Vũ Hưng– Báo cáo viên thành phố, trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp Ban tuyên giáo thành ủy, báo cáo các nội dung chính: Kết luận 20-KL/TW về kinh tế – xã hội năm 2021 – 2022 trong đó thực hiện 12 nhiệm vụ và giải pháp năm 2022; Những điểm mới cơ bản trong Kết luận 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Quy định 37-QĐ/TW của Trung ương về những điều đảng viên không được làm với nhiều điểm mới nổi bật, kế thừa, bổ sung một số nội dung của Quy định số 47- QĐ/TW.

ThS Đoàn Hùng Vũ Hưng – Báo cáo viên thành phố, báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị này cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng không chỉ dành cho đảng viên, mà cho cả đối tượng thuộc tổ chức đoàn thể, chính trị – xã hội trong nhà trường.

Ảnh: Nguyễn Trung


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172