Hội nghị quán triệt nghị quyết đại hội XIII của Đảng và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – Chuyên đề năm 2021


Cập nhật lần cuối vào 05/12/2021

Sáng ngày 30/10/2021, Đảng ủy trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt nghị quyết đại hội XIII của Đảng và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – Chuyên đề năm 2021.

Tham dự Hội Nghị có đồng chí Đinh Thị Thảo Trang – Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối; đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân – Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng thành phố Hồ Chí Minh; PGS.TS Lê Khắc Cường – Phó hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí đảng viên cùng toàn thể Thầy Cô cán bộ nhân viên – giảng viên, đoàn viên, sinh viên Trường tham dự.

Đ/c Đinh Thị Thảo Trang – UVBTV, CNUBKT đảng ủy Khối và Đ/c Đặng Thùy Khánh Vân – Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối tham dự hội nghị

Hội nghị đã nghe tiến sĩ Vũ Trung Kiên – Phó trưởng khoa xây dựng Đảng, học viện chính trị khu vực 2 truyền đạt ba lý do học tập chuyên đề: thứ nhất – Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thứ hai – Điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thứ ba – xuất phát từ vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viênvà nội dung chuyên đề gồm ba phần: phần 1 – Những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phần 2 – Hồ Chí Minh thực hiện khát vọng đó như thế nào; phần 3 – Hành trình thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh của Hồ Chí Minh

Báo cáo viên: Tiến sĩ Vũ Trung Kiên – Phó trưởng khoa xây dựng Đảng, học viện chính trị khu vực 2

Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, cốt lõi, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, làm cho đất nước mạnh lên, giàu lên bằng chính sức mạnh của mình; là thực hiện mục tiêu của Bác Hồ đưa đất nước bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc trên thế giới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt là phải khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển mà Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Chuyên đề được dùng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị và được tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể nhân dân.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172