Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021


Cập nhật lần cuối vào 26/03/2021

Ngày 26/3/2021, Đảng ủy trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân – Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Lê Thị Bé – Phó bí thư Đảng ủy trường trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2020. Báo cáo nêu rõ trong năm 2020 Đảng ủy trường đã triển khai thực hiện Kế hoạch trong bối cảnh đối mặt với thách thức chưa từng có đó là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối, Đảng ủy trường chỉ đạo các đoàn thể, cán bộ, đảng viên phát huy thuận lợi, thời cơ, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đề ra. Trong năm 2020, Đảng bộ trường ĐHQT Hồng Bàng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung cao độ chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thành công đại hội đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 – 2025, kết quả của đại hội đã tạo ra những chuyển biến mới về tổ chức, cán bộ và nhiều mặt công tác khác trong Đảng Bộ. Sau đại hội Đảng ủy Trường đã khẩn trương, kịp thời đề nghị Đảng ủy Khối chuẩn y cấp ủy, ủy ban kiểm tra khóa mới để các cấp ủy nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng; chỉ đạo các cấp ủy tập trung xây dựng, ban hành các văn bản đầu nhiệm kỳ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm, thực hiện đúng Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Trong năm 2020, Đảng ủy trường đã triển khai tổ chức cuộc thi trực tuyến “Cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên và sinh viên tham gia, có 420 lượt cán bộ, đảng viên, sinh viên tham gia. Tổ chức tuyên dương khen thưởng 13 cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm “tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống Tuyên giáo của Đảng” trên mạng VCNET đến tất cả cán bộ đảng viên, giảng viên, sinh viên trường hưởng ứng sôi nổi, có 1959 lượt cán bộ, đảng viên, sinh viên tham gia…

Đ/c Lê Thị Bé – Phó bí thư Đảng ủy trường

Năm  2021 là năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Đảng bộ trường, Đảng ủy Trường đã xác định những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, vượt qua thách thức, triển khai làm tốt công tác đảng trong thời gian tới: tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là quán triệt sâu sắc theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy cấp trên. Xây dựng các tiêu chí về đánh giá chất lượng đảng viên. Định hướng đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt. Bồi dưỡng về kỹ năng tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế nhà trường. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên, định hướng cho đảng viên sống và làm việc theo Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác với âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tiếp tục “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ” theo Chỉ thị 10-CT/TW. Chăm lo công tác phát triển Đảng viên mới. Liên hệ thường xuyên với cấp ủy, ấp nơi cư trú để quản lý và nắm bắt tình hình sinh hoạt của đội ngũ cán bộ đảng viên. Chỉ đạo Công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng chào mừng những ngày Lễ lớn của đất nước. Tổ chức các hoạt động trong năm 2021 gắn với phòng chống dịch Covid-19.

Tổng kết năm 2020, có 01/05 chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 04 chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng ủy trường tặng Giấy khen cho 12 đảng viên đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Đ/c Đặng Thùy Khánh Vân – Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Khối và Đ/c Hồ Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy trường tặng giấy khen cho đảng viên xuất sắc
Đ/c Hồ Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy trường

Thay mặt Đảng bộ Trường, đồng chí Hồ Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy trường gửi cảm ơn đến các đồng chí đảng viên, luôn đoàn kết đồng lòng trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí cũng cho rằng, trong thời gian tới Đảng bộ Trường cần phải quyết tâm, cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để công tác đảng ngày càng đạt kết quả tốt hơn. Trong năm 2021, trước nhiều khó khăn trong tình hình đất nước bị ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, đồng chí yêu cầu Đảng ủy Trường quan tâm triển khai tốt nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Dự thảo Báo cáo. Trước mắt, đồng chí yêu cầu toàn Đảng bộ cần triển khai phổ biến, học tập Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; Làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho đảng viên nhằm tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện vấn đề, tăng cường giám sát đảng viên; Quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172