Lễ kết nạp đảng viên và Trao quyết định công nhận Đảng viên chính thức


Cập nhật lần cuối vào 05/12/2021

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng. Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng. Trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện của quần chúng ưu tú. Hôm nay chi bộ 1 long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Quốc Dũng.

Đ/c Lê Thị Bé – Phó Bí thư Đảng ủy trao quyết định kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Quốc Dũng

Đ/c Trần Ngọc Hải – Bí thư chi bộ 1 phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới

Thực hiện chương trình công tác Đảng năm 2021, được sự nhất trí của Đảng ủy trường, chi bộ 1 tổ chức Lễ trao quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho đồng chí Tô Minh Nhựt trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong công tác phát triển Đảng viên và thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng, nhằm bổ sung cho Chi bộ đội ngũ Đảng viên trẻ có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. Sau 12 tháng phấn đấu và thử thách, đồng chí đảng viên dự bị Tô Minh Nhựt đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và được chi bộ hoàn tất hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận đảng viên chính thức.

Đ/c Lê Thị Bé – Phó Bí thư Đảng ủy trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị Tô Minh Nhựt

Đồng chí Tô Minh Nhựt phát biểu và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của bản thân, nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, luôn xứng danh là người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy trao Quyết định Kết nạp đảng và Quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho Đảng viên dự bị. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư chúc mừng và mong rằng trong thời gian tới các đồng chí đảng viên tiếp tục khẳng định tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, phát huy hơn nữa năng lực trong công tác và nhiệm vụ được giao để góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Chi bộ cần tiếp tục quan tâm, phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp, thực hiện mục tiêu phát triển Đảng trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Ảnh: Thành Trung


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172