Thông báo xét trao Giải thưởng “Nhà giáo trẻ HIU tiêu biểu” – năm 2020


Cập nhật lần cuối vào 09/11/2020

Căn cứ Quyết định số 362-/QĐ-HIU ngày 06/11/2020 của Ban Giám hiệu Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Nhà giáo trẻ HIU tiêu biểu; Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo xét trao giải thưởng “Nhà giáo trẻ HIU tiêu biểu” – Năm 2020, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG
Giảng viên cơ hữu từ 35 tuổi trởxuống, đang trực tiếp giảng dạy tại Nhà trường ít nhất từ 01 năm trở lên (tính đến ngày bình xét)

II. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG: Các cá nhân được tuyên dương Giải thưởng “Nhà giáo trẻ HIU tiêu biểu”, sẽ được nhận các phần thưởng sau:
– Giấy khen Ban Giám hiệu Nhà trường.
– Biểu trưng Nhà giáo trẻ tiêu biểu HIU.
– Hiện kim (1.000.000đ).

II. TIÊU CHUẨN BÌNH XÉT

Mã TCTiêu chuẩnYêu cầu minh chứng
1TIÊU CHUẨN CHUNG CHO GIẢNG VIÊN:
1.1Tiêu biểu trong đạo đức
1.1.1Tích cực tham gia học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phongcách Hồ Chí Minh. Không cần minh chứng 
1.1.2Có ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật. Không vi phạm chính sách, pháp luật, qui định về đạo đức nhà giáo và nội qui của đơn vị.Không cần minh chứng 
1.1.3Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. Là tấm gương tận tụy, gương mẫu về đạo đức, tác phong, lối sống cho đồng nghiệp và sinh viên noi theo.Không cần minh chứng 
1.2Tiêu biểu trong chuyên môn
1.2.1Hoàn thành 100% định mức giờ chuẩn trực tiếp trên lớp.      Không cần minh chứng. Thư ký hội đồng sẽ thẩm định. 
1.2.2Trong năm học xét chọn danh hiệu, có ít nhất 01 sáng kiến về đổi mới phương pháp dạy và học, hoặc sáng chế học cụ hoặc công trình nghiên cứu khoa học giáo dục File scan định dạng .pdf hoặc .jpg quyết định công nhận sáng kiến, đề tài 
1.2.3Trong 2 năm xét chọn danh hiệu, có ít nhất 01 bài báo khoa học (tác giả chính) được công bố trong hội nghị khoa học cấp trường; được đăng trên tạp chí khoa học trong trường (*)File scan định dạng .pdf hoặc .jpg bài báo, tạp chí, kỷ yếu mà có bài báo đăng.
1.2.4Tích cực tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành giáo dục và đào tạo hoặc được khen thưởng của ngành giáo dục và đào tạo.Không cần minh chứng 
1.3Tiêu biểu trong cống hiến
1.3.1Tích cực tham gia hoạt động tuyển sinh của Nhà trường.Hình ảnh, hoặc báo cáo các công việc tham dự trong công tác tuyển sinh của Nhà trường.
1.3.2Trực tiếp tham gia hoặc tổ chức ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong 02 năm xét danh hiệu.File scan định dạng .pdf hoặc .jpg quyết định giấy chứng nhận, hoặc hình ảnh tham dự các hoạt động tình nguyện do Nhà trường, hoặc khoa, lớp tổ chức. 
1.3.3Nếu là đảng viên, phải là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Không cần minh chứng. Thư ký hội đồng sẽ thẩm định. 
(*) nội dung bắt buộc

2. Tiêu chuẩn cụ thể: 

Mã TCTên chuẩnYêu cầu minh chứng
2Trong 02 năm xét chọn danh hiệu, cá nhân đạt được ít nhất một trong những tiêu chuẩn sau:
2.1+ Có ít nhất 01 bài báo khoa học được đăng trên tại chí khoa học quốc tế(trong danh mục ISI-SCOPUS);File scan định dạng .pdf hoặc .jpg bài báo, tạp chí, kỷ yếu mà có bài báo đăng.
2.2Có ít nhất 01 bài báo khoa học báo cáo tại hội nghị khoa học quốc tế có phản biện; File scan định dạng .pdf hoặc .jpg bài báo, tạp chí, kỷ yếu mà có bài báo đăng.
2.3+ Có ít nhất 01 bài báo khoa học được đăng trên tại chí khoa học chuyên ngành có uy tín trong nước(nằm trong danh mục tạp chí khoa học được tính điểm do Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước phê duyệt)File scan định dạng .pdf hoặc .jpg bài báo, tạp chí, kỷ yếu mà có bài báo đăng.
2.4+ Có ít nhất 01 công trình nghiên cứu khoa học cấp trường đã được hội đồng khoa học nghiệm thu đánh giá đạt loại tốt (8.0/10 điểm) trở lên;File scan định dạng .pdf hoặc .jpg biên bản nghiệm thu đề tài của hội đồng khoa học trường.
2.5+ Chủ trì hoặc tham gia biên soạn sách phục vụ đào tạo (giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo, sách hướng dẫn, biên dịch sách và giáo trình bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt)File scan định dạng .pdf hoặc .jpg ảnh sách phục vụ đào tạo
2.6+ Trực tiếp hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành trở lên của sinh viên, được nghiệm thu và đạt giải từ khuyến khích trở lênFile scan định dạng .pdf hoặc .jpg bằng khen, giấy chứng nhận.
2.7+ Có ít nhất 01 tác phẩm nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, kíến trúc), chương trình biểu diễn, thành tích thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng từ cấp thành phố trở lên;File scan định dạng .pdf hoặc .jpg bằng khen, giấy chứng nhận, huy chương.
3Trình độ ngoại ngữ: đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 hoặc tương đương trở lên (Theo Thông tư số 05/2012/TT/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Giảng viên trẻ chuyên ngành ngoại ngữ xét tiêu chí ngoại ngữ thứ 2.File scan định dạng .pdf hoặc .jpg bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận.

III. HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ
– Quý Thầy/Cô tham dự xét giải thưởng “Nhà giáo trẻ HIU tiêu biểu” – Năm 2020, vui lòng hoàn tất hồ sơ, bao gồm:
1. Phiếu nhận xét của Ban chủ nhiệm khoa (Có xác nhận của lãnh đạo khoa), nộp trực tiếp về VP Đoàn – Hội trường. Mẫu tại đây: https://drive.google.com/file/d/14OrH1c69UOj81N61676AieBOfG9HXCr/view?usp=sharing
2. Hồ sơ minh chứng:
+ Quý Thầy/Cô tổng hợp các minh chứng theo danh mục tiêu chuẩn trong thông báo này.
+ Đặt tên từng file minh chứng theo “Mã TC”. Vd: 1.2.2, 2.7, …
+ Kèm thêm 1 tấm hình chân dung (rõ khuôn mặt, trang phục lịch sự)
+ Sau đó nén tất cả các file, thành 01 file .zip hoặc .rar, với tên “NGTTB_Hovaten”
+ Cập nhật thông tin và gửi file trực tiếp tại địa chỉ: https://forms.gle/vpSWJh3DyZQHL3UM6
3. Thời hạn nộp hồ sơ: Quý Thầy/Cô vui lòng gửi phiếu nhận xét về Văn phòng Đoàn – Hội trường (Phòng 3.4, lầu 3, cơ sở 120 Hoà Bình), và hoàn thành hồ sơ minh chứng, trước 17:00 ngày 15/11/2020 (Chủ nhật)
4. Thời gian họp hội đồng: Dự kiến 17/11/2020.
5. Thời gian tuyên dương: Trong chương trình kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam của Trường – Ngày 20/11/2020 (Thứ 6).

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Th.S Đỗ Đức Anh – Bí thư Đoàn trường (0908.589.365 – anhdd@hiu.vn)

Ban Thường vụ Đoàn Trường thông báo để giảng viên các đơn vị được biết và cùng tham gia.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172