Đổi mới và phát huy sức mạnh hệ thống để nâng cao chất lượng đào tạo cho ngành điều dưỡng nói riêng và các ngành khối khoa học sức khỏe nói chung tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng.


Cập nhật lần cuối vào 05/01/2022

Ngày 17- 18 tháng 12 năm 2021 Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã phối hợp với Hội Điều dưỡng Việt Nam và Liên minh Giáo dục Điều dưỡng châu Á Thái Bình Dương tổ chức thành công Hội nghị Giáo dục điều dưỡng Châu Á lần thứ tư tại Việt Nam . Đây là lần đầu tiên Hội nghị này được tổ chức tại Việt Nam và Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng là Đại học Việt nam đầu tiên phối hợp cùng các tổ chức Giáo dục Điều dưỡng trong ngoài nước tổ chức một Hội nghị quốc tế về giáo dục Điều dưỡng –  một Hội nghị rất có ý nghĩa với việc đào tạo nguồn nhân lực y tế , nhất là trong tình hình đại dịch covid  19 đang diễn ra phức tạp tại  Việt Nam và thế giới.

Hội nghị Giáo dục Điều dưỡng Châu Á lần thứ 4 tại Việt Nam được tổ chức tại Đại học Hồng Bàng dưới hình thức trực tuyến

  Việc Đại học quốc tế Hồng Bàng năng động , tích cực phối hợp và góp phần tạo nên thành công cho Hội nghị quốc tế giáo dục điều dưỡng vừa qua  không chỉ chứng tỏ năng lực và chất lượng đào tạo tốt của ngành điều dưỡng thuộc khối Khoa học sức khỏe của Đại học Quốc tế Hồng Bàng mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Ban giám hiệu nhà Trường , tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn Nguyễn Hoàng trong việc quyết tâm thúc đẩy phát triển mạnh mẽ ngành điều dưỡng nói riêng và các ngành thuộc Khoa học sức khỏe nói chung của Đại học Quốc tế Hồng Bàng lên một tầm cao mới , đủ năng lực để đào tạo một nguồn nhân lực quốc tế chất lượng cao sẵn sàng hội nhập trong bối cảnh mới.

GS.TS.BS Phạm Văn Lình – Hiệu trưởng Trường ĐHQT Hồng Bàng phát biểu trong Hội nghị Giáo dục Điều dưỡng Châu Á lần 4 tại HIU

Tầm nhìn chiến lược đó được đặt trên cơ sở của tư duy đổi mới và phát huy mạnh mẽ sức mạnh hệ thống, đa ngành đa lĩnh vực của Đại học Quốc tế Hồng Bàng. 

Đại học Quốc tế Hồng Bàng hiện có 48 ngành  học thuộc nhiều khối khoa học khác nhau:  Khoa học sức khỏe , Khoa học Kỹ thuật Công nghệ , Khoa học Quản lý kinh tế- Luật,  Khoa học Xã hội Nhân văn , khoa học ngôn ngữ và văn hóa quốc tế  và khoa học giáo dục, trong đó  Khoa học sức khỏe là khối khoa học mũi nhọn  và là thế mạnh của Đại học Quốc tế Hồng Bàng . Tuy nhiên chiến lược phát huy sức mạnh hệ thống để thúc đẩy khoa học sức khỏe phát triển  mới là đặc điểm  khác biệt của Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

 Sức mạnh hệ thống này,  một mặt là sự tăng cường chất lượng chuyên môn   y khoa cho các  chuyên ngành của khối  khoa học sức khỏe như : Tăng cường chất lượng đội ngũ đào tạo; Tăng cường Hợp tác quốc tế ; Tăng cường Thư viện số với  số lượng tài liệu tham khảo chuyên môn phong phú, cập nhật;  Tăng cường đầu tư các thiết bị thực hành y khoa , Xây dựng bệnh viện mới và kết nối với hệ thống Bệnh viện uy tín trong và ngoài nước để sinh viên các ngành khối sức khỏe của Đại học Quốc tế Hồng Bàng có điều kiện thực hành đầy đủ và cập nhật được thực tế trước khi ra trường.

 Mặt khác, sức mạnh hệ thống là sự tăng cường kết nối liên thông đào tạo giữa các khối ngành khoa học sức khỏe và các khối ngành khoa học khác trong Trường để bổ sung các kỹ năng và kiến thức đa dạng toàn diện hơn cho nguồn nhân lực khối Khoa học sức khỏe của Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

 Trước hết đó là sự kết nối với Khoa Ngôn ngữ và văn hóa quốc tế của Trường để tăng cường kỹ năng ngoại ngữ thích ứng cho nguồn nhân lực khối ngành sức khỏe Khoa  Ngôn Ngữ và Văn họá quốc tế của Đại học Quốc tế Hồng Bàng hiện có 5 ngành :Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật,  Ngôn ngữ Hàn,  Ngôn ngữ Trung và Việt Nam học . Tất cả các ngành học của khoa ngôn ngữ và văn hóa quốc tế đều được chỉ đạo tinh thần sẵn sàng liên kết hỗ trợ đào tạo ngôn ngữ nước ngoài theo các yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực khối khoa học sức khỏe của Trường theo hình thức đào tạo liên thông .

Sinh viên Y khoa Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Sinh viên y khoa của Trường có thể học thêm các chương trình tiếng Anh chuyên ngành y khoa tại ngành Ngôn ngữ Anh ,  các sinh viên điều dưỡng có thể học bổ trợ tiếng Nhật, tiếng Hàn , tiếng Trung tùy theo yêu cầu của thị trường công việc , các sinh viên quốc tế đến Đại học Quốc tế Hồng Bàng theo các chương trình liên kết đào tạo  có thể học tiếng Việt tại ngành Việt Nam học của Khoa .

Ngoài ra chúng ta đều biết rằng Khoa học Sức khỏe là khoa học về con người trong đó các kiến thức tâm lý chiếm một vị trí quan trọng, hỗ trợ cho kết quả điều trị vì vậy tâm lý học là một bộ phận kiến thức không thể thiếu trong đào tạo nguồn nhân lực y khoa ,đặc biệt là ngành điều dưỡng . Các sinh viên khối khoa học sức khỏe của Đại học Quốc tế Hồng Bàng có thể học các chuyên đề tâm lý chuyên sâu theo đơn đặt hàng tại ngành Tâm lý học của Khoa Khoa học Xã hội Nhân văn của Trường theo các hình thức liên thông đào tạo rất thuận lợi và thuận tiện.

 Sức mạnh hệ thống được thể hiện ở sự chỉ đạo phối hợp đào tạo liên thông thống nhất giữa các Khoa và các Ngành trong Trường với một sự sắp xếp thời khóa biểu khoa học, tận dụng lợi thế về cơ sở vật chất của Trường,các khoa đều gần nhau ,hạ tầng cơ sở thông tin đào tạo trực tuyến của Đại học Quốc tế Hồng Bàng được quản lý và điều phối hợp lý chặt chẽ . Đó là cơ sở thực tiễn để sức mạnh hệ thống trong đào tạo có thể được được vận hành, phát huy hỗ trợ cho chiến lược phát triển khối ngành sức khỏe thành ngành khoa học mũi nhọn của Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

 Mùa tuyển sinh mới đang đến, các tiềm năng đa ngành đa lĩnh vực của Đại học Quốc tế Hồng Bàng đang được khơi dậy để tạo ra sức mạnh mới cho chất lượng đào tạo ở tất cả các khối ngành đào tạo của Đại học Quốc tế Hồng Bàng, đặc biệt là chất lượng của khối ngành khoa học sức khỏe .

 Việc Đại học Quốc tế Hồng Bàng tăng cường các hoạt động Hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực như ký kết hợp tác với công ty  Airaa Overseas  Studies (Ấn Độ) để đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho sinh viên Ấn Độ và các nước châu Á bắt đầu từ năm học 2021 2022,  cũng như hợp tác tổ chức Hội nghị Quốc tế giáo dục điều dưỡng Châu Á lần thứ tư vừa qua là những tín hiệu cho thấy Đại học Quốc tế Hồng Bàng đang nỗ lực mở rộng quan hệ  quốc tế bên ngoài,  đồng thời đổi mới phát huy sức  mạnh hệ thống nội lực bên trong để nâng cao chất lượng đào tạo , xứng tầm là một Đại học quốc tế trong thời kỳ hội nhập

 PGS. TS Trần Thị Thu Lương –  Đại học quốc tế Hồng Bàng


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172