Cách xem hóa đơn điện tử học phí ở HIU Portal


Cập nhật lần cuối vào 09/09/2021

Thân gửi các em thông tin các bước để xem hóa đơn điện tử sau khi đã chuyển khoản học phí
Bước 1: Sinh viên đăng nhập tài khoản vào HIU Portal tại: www.portal.hiu.vn
Bước 2: Tại mục học phí, sinh viên bấm vào phần HỌC PHÍ và chọn “Xem chi tiết hoá đơn
Bước 3: Để tải hoá đơn điện tử: Sinh viên bấm vào [Xem] hoặc xem thông tin hoá đơn trực tuyến bấm vào [Chi tiết]

Hoá đơn điện tử sẽ hiển thị sau ngày SV nộp học phí được 03 ngày (không tính Ngày lễ, thứ 7, Chủ nhật)


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172