Tập huấn rà soát và điều chỉnh Chương trình Đào tạo phục vụ kiểm định chất lượng giáo dục


Cập nhật lần cuối vào 29/07/2020

ĐHQT Hồng Bàng (HIU) tổ chức tập huấn “Rà soát và điều chỉnh Chương trình Đào tạo (CTĐT)” phục vụ kiểm định chất lượng giáo dục.

Căn cứ kế hoạch số 12/KH-HIU ngày 22/07/2020 về “Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học”. Ngày 27/07/2020, Phòng Đảm bảo chất lượng – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã tổ chức buổi tập huấn “Rà soát và đánh giá Chương trình Đào tạo” cho Trưởng/phó ngành, cán bộ – giảng viên Nhà trường.

Buổi tập huấn hướng đến mục tiêu trang bị những kiến thức, kỹ năng, cung cấp biểu mẫu và quy trình cần thiết để rà soát và điều chỉnh CTĐT đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng theo thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT; giúp các ngành nhận diện các yếu tố chủ chốt tác động đến chất lượng CTĐT nhằm rà soát và điều chỉnh tốt nhất các CTĐT đáp ứng nhu cầu người học và phục vụ kiểm định chất lượng giáo dục. Buổi tập huấn thu hút sự quan tâm của nhiều thầy cô trong toàn trường. Trong đó, có nhiều quý thầy, cô là Trưởng/phó Khoa/Bộ môn, là những giảng viên kỳ cựu gắn bó với HIU. Không chỉ nắm bắt nội dung bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT (Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT) thông qua báo cáo của báo cáo viên, với sự đóng góp nhiệt tình và chia sẻ kinh nghiệm đầy tâm huyết của các thầy, cô đã giúp các thành viên tham gia buổi tập huấn hiểu rõ hơn về quá trình xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra cho CTĐT có cấu trúc cụ thể. Đáp ứng yêu cầu và nhu cầu các bên liên quan.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172