Tra cứu hóa đơn điện tử trên cổng thông tin Portal


Nhằm tạo điều kiện để sinh viên thông tin và tra cứu các hóa đơn học phí, biên nhận lệ phí và những đối chiếu khi cần thiết. Nhà trường triển khai việc tra cứu hóa đơn điện tử trên cổng thông tin Portal kể từ ngày 01/9/2020.

Dưới đây là hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử trên cổng thông tin Portal:

Mô tảHình ảnh
Bước 1Mở trình duyệt web vào truy cập vào trang
http://portal.hiu.vn/
Bước 2Điền Mã số sinh viên và mật khẩu để đăng nhập vào
Bước 3Vào phần Học phí → Xem chi tiết hóa đơn
 Lượt xem: 228

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172