Hàn Quốc học

Sinh viên Hàn Quốc học HIU và bài thi cuối kỳ đặc biệt

Ngày 16/6 vừa qua, sinh viên khối ngành Khoa học xã hội và Ngôn ngữ quốc tế (KHXH-NNQT) Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã có một ngày thật Read More…

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172